Facade Aula Medica

KONTAKT: klinisk utbildning

18 mar – 26 apr + 17 jun 2024

 

KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i klinisk verksamhet.

Kursledare

Anna Fridell, leg. psykolog

Kursens syfte

Tillgången på evidensbaserade interventioner för autistiska personer är begränsad. Social färdighetsträning i grupp är en metod som har implementerats och som har visat lovande effekt. Syftet med kursen är att deltagarna ska bli certifierade KONTAKT ™ grupptränare med grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) och ungdomar (13-19 år) med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning enligt Frankfurt-modellen.

Kursens innehåll

 • Forskning och utveckling av social färdighetsträning med KONTAKT.
 • KONTAKT-principer: inkluderat basala kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper som används i KONTAKT.
 • KONTAKT-programmet: komponenter, aktiviteter samt översikt av interventionens sessioner.
 • Praktisk användning av metoden samt principer för klinisk implementering i övningar och diskussioner under seminariedag 1.
 • Fördjupad inlärning vid uppföljande seminariedag 2 (ca 2-3 månader efter kursens självstudier och första gemensamma seminariedagen). Utifrån KONTAKT:s principer och manual diskuteras erfarenheter av implementering.

Kursens arbetsformer

Digital kurs på lärplattformen Canvas med självständigt lärande och obligatoriska gemensamma seminarium tillsammans med KONTAKT-utbildare.

Kursupplägg

Teori och praktik varvas med föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner.

Steg 1) Inledande självstudier motsvarande 1,5 dagar (Tid för pauser och reflektion tillkommer).

Steg 2) Seminariedag 1 - obligatoriskt gemensamt seminarium i anslutning till självstudier (heldag)

Steg 3) Önskad uppstart av KONTAKT-grupp på kursdeltagarens lokala enhet.

Steg 4) Seminariedag 2 - obligatoriskt uppföljande gemensamt seminarium (heldag ca 2-3 månader efter den första seminariedagen)

Kursdeltagarna rekommenderas att starta upp en KONTAKT-grupp direkt efter det första gemensamma seminariet (steg 2). Detta för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursens uppföljande gemensamma seminarium (steg 4). Kursdeltagarna behöver dock inte ha hunnit slutföra en KONTAKT-omgång innan det uppföljande seminariet utan kursdeltagarna kan med fördel ha grupper i olika stadier av den sociala färdighetsträningen.

Kursansvarig och kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Behörighet

 • Universitets- eller högskoleutbildning som logoped, socionom, psykolog, sjuksköterska eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism
 • Grundläggande kunskaper om KBT och gruppinsatser

Kursdatum och tid

18 mar Lärplattformen Canvas öppnar
18 mar – 25 apr Självständigt lärande
26 apr kl 09:00-15:00 Seminariedag 1 - gemensamt seminarium  
17 jun kl 09:00-15:00 Seminariedag 2 - gemensamt seminarium   

Obligatorisk närvaro vid samtliga ovan kurstillfällen.

Plats

Kursen hålls digitalt via videokommunikationstjänsten Zoom och med hjälp av lärplattformen Canvas.

Pris

5 990 SEK exkl moms. 

Kursmaterial att köpa in till kursen

Varje kursdeltagare ansvarar själv för att införskaffa kursmaterial från Hogrefe Psykologiförlaget AB (www.hogrefe.se).

Hogrefe tillhandahåller kursmaterialet under benämningen ”KONTAKT startkitt” till rabatterat pris än om man införskaffar böckerna separat. Kittet innehåller (en av varje):

 • KONTAKT manual
 • KONTAKT arbetsbok för tränare inkl arbetsmaterial för 24 sessioner
 • KONTAKT arbetsbok för deltagare
 • KONTAKT arbetsbok för föräldrar

Du behöver ha ditt kursmaterial tillhanda under hela kursen inkl under de gemensamma seminarierna.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser:
Christina Coco, kursansvarig, kursledare, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på seminarium och Boosterdag:
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 990 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs