KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023

KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn och unga med autismspektrumtillstånd i klinisk verksamhet.

Kursens syfte

Tillgången på evidensbaserade interventioner för personer med autism är mycket begränsad. Social färdighetsträning i grupp är en av få metoder som har implementerats och som har visat lovande effekt. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autism enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.

Kursens innehåll

  • Forskning och utveckling av social färdighetsträning med KONTAKT.
  • KONTAKT-principer: inkluderat basala kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper som används i KONTAKT.
  • KONTAKT-programmet: komponenter, aktiviteter samt översikt av interventionens sessioner.
  • Praktisk användning av metoden samt principer för klinisk implementering i övningar och diskussioner under seminarium.
  • Fördjupad handledning vid en Boosterdag ca 3 månader efter kursens första del. Utifrån KONTAKT:s principer och manual diskuteras erfarenheter av implementering.

Kursens arbetsformer

Digital kurs med blandat inlärningsformat.

Kursupplägg

Teori och praktik varvas med föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner.

Kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Astrid Hallman
Leg Psykolog
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kursansvarig

Sven Bölte
Professor, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

Behörighet

Deltagare ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism, grundläggande kunskaper om KBT och gruppinsatser. Deltagare har t.ex. genomgått utbildning till logoped, socionom, psykolog, sjuksköterska eller jämförbart.

Kursdatum och tid

8 sep Lärplattformen Canvas öppnar
15 sep-20 okt Självständigt lärande (obligatorisk närvaro)
13 okt kl 09:00-14:00 Gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro)
17 jan kl 09:00-16:00 Boosterdag (obligatorisk närvaro)

Plats

Kursen hålls digitalt via videokommunikationstjänsten Zoom och med hjälp av lärplattformen Canvas.

Pris

5 990 SEK exkl moms. Kursmaterial ingår i priset.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på seminarium och Boosterdag
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Anmälan

Det finns 25 platser per kurs. När det är fullt kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet. Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 990 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 37

Om uppdragsutbildning