Facade Aula Medica

Kunskapsbaserad kvalitetsförbättring – en bro mellan klinik/praktik och forskning, VT23

I denna kurs vill ta med dig på en resa från din kliniska vardag där vi finner möjligheter att tillsammans utveckla och förändra också de små möjligheterna i er klinik. 

"I samma ögonblick vi inte alltid försöker bli lite bättre… slutar vi snart att vara bra…’’ Okänd författare

Om kursen

Kursen är mycket unik då något liknande aldrig genomförts vid en radiologisk avdelning. Du kommer att få verktygen att tillsammans med kollegor utveckla er egna verksamhet. Kursen ger möjlighet till kompetensutveckling och kan användas som kurs vid ansökan om magisterexamen. Den kan komma skapa mycket god reklam för avdelningen och som på sikt också leda till ökad rekrytering. Radiologin har gjort enorma framsteg och gått från ’’att ta en bild’’ till att, med allt mer avancerad teknologi, utveckla och förfina diagnostiska möjligheter. Samtidigt med denna diagnostiska utveckling har det skett en hisnande utveckling vad gäller behandlande metoder, där teknologin idag förenas i metoder som visar såväl morfologi som fysiologi. Nu kommer också nästa teknologi och vill vara med, nämligen den artificiella intelligensen.

För att helt utnyttja dessa nya möjligheter är det viktigt att man som röntgensjuksköterska, i sin vardag, har och kan utnyttja systematiska kvalitetsförbättrande metoder. Detta betyder att vi ska förenkla det vi gör idag, men samtidigt göra det bättre och snabbare.

Kursens innehåll

Kursen innehåller två moment:

Teoretisk grund för evidensbaserad kvalitetsförbättring, 3 hp

Momentet inleds med en genomgång av det medicinska fältets vetenskaps- och kunskapssyn för att med detta som grund diskutera skilda arbetsmetoder för kvalitetsutveckling. Kursen fokuserar på evidens som utgångspunkt för kvalitetsförbättring och ger en fördjupning i aktuella databaser och strategier för att söka aktuell kunskap inom en definierad frågeställning. Momentet avslutas med en diskussion kring implementering av nya metoder och de möjliga hinder och framgångsfaktorer som är relevanta.

Evidensbaserat kvalitetsförbättringsprojekt, 4,5 hp

Momentet utgår från en definierad frågeställning och där kursdeltagaren med en systematisk sökstrategi söker, analyserar, sammanställer och presenterar aktuell kunskap som besvarar frågeställningen.

Kursupplägg

Kursen utnyttjar det ’’flippade klassrummet’’ som pedagogisk idé där studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Sökning i databaser ingår utifrån egna formulerade kliniska frågeställningar av relevans för evidensbaserad vård och omsorg.

Resultatet av kursens studieuppgift kommer att visas genom att kursdeltagaren producerar en powerpointpresentation/poster med sitt resultat. Detta ger ett synligt resultat för den egna avdelningen men också möjlighet att sprida resultatet vid möten och konferenser.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor. Antal deltagare 12 personer.

Tid och plats

Kursträffarna sker på distans via Zoom, förutom sista tillfället som kommer vara förlagd till Campus. Kursen ges mellan vecka 13-22 under 2023 och det kommer vara en kursträff per vecka.

Plats: Digitalt på distans.

Pris

10 000 kr per person, exkl. moms.

Kursledning

Parvin Tavakol Olofsson, PhD, CLINTEC, Karolinska Institutet,

Kent Fridell, PhD, Karolinska Institutet,

Johannes Blom, MD, PhD, Karolinska Institutet

Jessica Ekberg, kursadministratör.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Kent Fridell
E-post: kent.fridell@ki.se

Vid administrativa frågor:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 10 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Hur: Digitalt på distans