Kurs i melanocytära tumörer för ST-läkare, VT-23

En kurs för dig som är ST-läkare i klinisk patologi. Du kommer få grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära tumörer. Kursen hålls digitalt även 2023.   Kursen är i regi av Hudkvastgruppens medlemmar och organiseras av Britta Krynitz vid Karolinska Universitetslaboratoriet, enheten för Klinisk patologi och cytologi, Solna i samarbete med Karolinska Institutet.

Kursens mål

Målet är att förmedla grundläggande kunskaper i bedömningen av melanocytära tumörer. Föreläsningar och egna studier av rekommenderad litteratur samt självständig bedömning av kursfall varvas. Sista dagen ligger fokus på genomgång av kursfallen (praktisk övning). Föreläsningar och fallgenomgången sker digitalt via ZOOM. För godkänd kurs krävs inlämnad förberedelseuppgift (se nedan) och ett aktivt deltagande.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, inläsning av rekommenderad litteratur och förberedelse av kursfall. Kursen avslutas med en heldag ”praktisk övning” där vi går igenom kursfallen med tid för diskussion.

Praktisk övning

Varje kursdeltagare förbereder 32 fall (via Aiforia platformen). Mikromorfologisk beskrivning med förslag på diagnos, ev. differentialdiagnoser, förslag på ev. vidare utredningar och klinisk hantering lämnas skriftligt senast den 9 februari  2023, kl 20, före start av den praktiska övningen på fredag.

Målgrupp

Målgrupp är ST-läkare i klinisk patologi.

Föreläsare

Kursen hålls i regi av fyra av Hudkvastgruppens medlemmar.

Kursansvarig 

Britta Krynitz, Överläkare, med Dr, Karolinska Universitets-laboratoriet, Klinisk patologi och cytologi, Solna

Övriga föreläsare

Katarzyna Lundmark, överläkare, med Dr, Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Lena Mölne, överläkare, med Dr, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Iva Johansson, överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Behörighet

ST-läkare i klinisk patologi och din chefs godkännande att arbetsgivaren står för kostnaden. ST-läkare med kortast tid kvar till specialistkompetens kommer att prioriteras i urvalet.

Ur kursinnehållet

  • Melanocytbiologi,benigna melanocytära tumörer, ”special site” lesioner (Iva J)
  • Dysplastiskt nevus – gradering och
    gränsdragning mot melanom in situ (Lena M)
  • Melanom och sentinel node biopsi (Katarzyna L)
  • Spitz Nevi, atypiska Spitz nevi/ tumörer (Britta K)

Litteratur

The Genetic Evolution of Melanoma from Precursor Lesions. Shain AH, Bastian BC, et al. N Engl J Med 2015; 373:1926-1936November 12, 2015 DOI: 10.1056/NEJMoa1502583.

From Melanocytes to Melanomas. Shain AH, Bastian BC. Nat Rev Cancer. 2016 Jun;16(6):345-58. doi: 10.1038/nrc.2016.37. Epub 2016 Apr 29.

Hudkvast dokument: http://www.svfp.se/hudpatologi

WHO klassifikationen 2018: Classification of Skin Tumours

Mer information om aktuell litteratur följer i kallelsen.

Tid och plats

Kursen hålls via Zoom och inleds med föreläsningar som varvas med egna studier inkl förberedelse av falluppgifter på distans.

Kursstart 6 februari 2023, kl 8:30. Exakt schema kommer senare.

Kurslokal: Digital kallelse skickas ut från KI innan kurstillfället.

Kursavgift

5 000 kr (i avgiften ingår kursunderlag och kurscertifikat).

Mer information

Vid administrativa frågor:
Wilma Cederberg, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: wilma.cederberg@ki.se

Vid frågor om kursen:
Monica Manske, kurssekreterare K7 Onk/pat institution, Solna
E-post: monica.manske@ki.se

Britta Krynitz, kursansvarig
Karolinska Universitetslaboratoriet
E-post: britta.krynitz@regionstockholm.se

Anmälan

Besked om antagning lämnas senast v. 48.
Förberedelseuppgiften Aiforia länk skickas ut senast vecka 3.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 000 kr
Sista anmälningsdagen:

Hur: På distans

Antal kursdagar: 5

Om uppdragsutbildning

Hud