Kurser i utredning av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar för psykologer

Är du psykolog? Arbetar du med utredning av adhd, autism andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF)?

Karolinska Institutet erbjuder en grundkurs i utredningsmetodik för barn och unga samt två specialistkurser, alla ges digitalt i realtid. Kurserna går igenom allt från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Grundkurs i utredningsmetodik

Grundkursen i utredningsmetodik ger dig en allmän grund för att utreda och diagnosticera barn och ungdomar. Du lär dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (även kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortat NPF) med fokus på barn och tonåringar.

Läs mer och anmäl dig till Grundkursen i utredningsmetodik.

Specialistkurser i utredningsmetodik 

Fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga, utreda och diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt. Kurserna är ackrediterade som specialistkurser hos Psykologförbundet.