För studenter på kursen Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (7,5 hp) kurskod 9K8099

Exponering för trauma är vanligt i normalpopulationen och även om endast en liten andel exponerade kommer at utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är det ett av de vanligaste psykiatriska syndromen i världen.

Kursplan

Information

Välkommen till kursen!

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: Mitt studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig två veckor innan kursstart fram till en vecka efter kursstart. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in på Ladok.se.

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

Varmt välkommen!

Så behandlar KI dina personuppgifter.

Besök Välkommen till Karolinska Institutet för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så kontaktar du enheten för uppdragsutbildning på deras funktionsmail uppdragsutbildning@ki.se .

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Bragesjö

Kursansvarig
MB
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-12-11