För studenter på kursen Fysiologi och sjukdomslära för psykologer (7,5 hp) kurskod 9K8109

Kursen ger grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärta-kärl, njure, matspjälkning, nutrition och respiration. Dessutom ingår en beskrivning av vanliga sjukdomar inom dessa områden. För att ge ökad förståelse ingår även grundläggande begrepp och mekanismer inom fysiologin, cellens uppbyggnad och funktion, samt reglering av kroppens inre balans, homeostas.

Kursplan

Information

Välkommen till kursen!

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig två veckor innan kursstart fram till en vecka efter kursstart. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

 

Varmt välkommen!

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Lorin Yousif

Kursadministratör
LA
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-03-30