Facade Aula Medica

Ledarskap och organisationsutveckling 2 - Magisterexamen i medical management 2024

Karolinska Institutet erbjuder nu en unik kompetensutveckling inom Ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Sagt om kursen

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar två delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig:

1. Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp

2. Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med deltagarens organisation på halvfart under ett års tid fördelat över totalt 10 kursveckor med egna studier däremellan. 

Under uppsatsskrivandet ordnas metod- och handledningsseminarier i grupp. Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops förekommer också.
Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning.

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mer information

Vid frågor, kontakta:
Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Vi behöver även kopior på dokument som styrker din behörighet. Förbered, skannade kopior i färg av originalhandlingar av examensbevis, kursförteckning och tjänstgöringsintyg. Dessa ska laddas upp i anmälan.

Utbildningen genomförs under förutsättning att vi får tillräckligt med sökande. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 98 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 30 hp