Leaders in meeting

Ledarskap - personlig utveckling, HT 2023

Detta är den tredje av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp.  Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den kurs som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Hittills har närmare 3000 deltagare gått denna utbildning som genomgående fått mycket höga utvärderingar.

Om kursen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förståelse för hur du kan använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte.
Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap i relation till arbetsgrupper, den organisation du arbetar i, samt den kontext som din organisation befinner sig i. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på ämnesområdets vetenskapliga grund.

Detta är en av fyra delkurser i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att inneha, inom din organisation.

Syfte

  • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla din förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
  • Att utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare.
  • Att med teori som utgångspunkt utveckla din förmåga att studera organisationers uppbyggnad samt hur de förhåller sig till sin omvärld. Ämnet behandlas utifrån ett utvecklings-och förändringsperspektiv.

Behörighet

  • Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annan människovårdande verksamhet och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.
  • Deltagarna ska ha arbetat i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning. 

Kursplan

Kursplan för Ledarskap - personlig utveckling.

Tid och plats

Kursen startar 21 augusti 2023.

Fysiska kursträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna v34, v38, v42.

 Pris

27 000 SEK exkl moms.

Mer information

Susanna Sjunneryd, Projektkoordinator, Uppdragsutbildning

E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Telefon: 08-524 864 32

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 27 000 kr
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning