Medicinsk diagnostik HT22

Kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare som behöver kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom för att kunna göra en grundläggande klinisk diagnostik.

Ur kursinnehållet

I kursen integreras områden som är viktiga för grundläggande klinisk diagnostik och behandling, inkluderande klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, smittspridning, klinisk fysiologi och kemi samt diagnostisk radiologi. Du kommer få grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Undervisningen har tonvikt på verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och är förlagd till sjukhus och omfattar klinisk problemlösning, anamnestagande och statusundersökning under handledning, efterföljt av diskussioner innefattande basvetenskap och laboratoriediagnostik och med strukturerad återkoppling.

Kursupplägg

Arbetsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer, workshops, grupparbeten med fallbaserad undervisning, självstudier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inkluderande patientmöten, journalskrivningsamt färdighetsträning av anamnes och status.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare.

Pris

62 500 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur ingår inte. Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller.

Ansvarig institution

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Tid och plats

Kursen inleds och startar den 13 oktober 2022. Det är sedan kursträffar som sker i Stockholm i perioden 13 oktober till och med 13 december 2022. Kurslokal och schema meddelas senare i samband med kallelse.

Mer information och anmälan

Kursansvarig:
Eli Westerlund, kursansvarig, biträdande universitetslektor, överläkare
E-post: eli.westerlund@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor

Kort om kursen

När: -
Pris: 62 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 14 hp