Facade Aula Medica

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT24

Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister. Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former.

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd, utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliserings-tänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter.

Kursens mål

Målsättning är ge grundläggande kunskap om mentalisering sett ur ett utvecklingspsykologiskt, biologiskt och socialt perspektiv. Kursdeltagarna får en grundläggande kunskap om mentaliseringsbaserade tekniker, för att kan börja tillämpa dem i sitt arbete med hjälp av handledning.

Kursinnehåll

 • Mentalisering, bakgrund och definition
 • Mentaliseringsförmågans utveckling
 • Anknytningsteori
 • Biologiska förklaringsmodeller till mentalisering
 • När det blir fel i mentaliseringsförmågan
 • Bedömning av mentaliseringsförmågan
 • Mentaliseringsbaserat förhållningssätt
 • Specifika situationer och interventioner
 • Psykopedagogik och mentalisering
 • Forskning om mentalisering och MBT
 • Att arbeta med grupper
 • Psykopedagogik och mentalisering
 • Forskning om mentalisering och MBT

Kursplan

Kursplan för Mentaliseringsbaserad terapi 7,5 hp

Huvudlärare

Peder Björling, överläkare, leg psykoterapeut
David Clinton, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker, examinator för kursen
Anton Sandell, leg psykolog
Agahta Strak, leg psykolog
Niki Sundström, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad

Övriga lärare

Maria Anter, leg psykoterapeut
Fredrik Tysklind, leg psykolog
Anna Sten, överläkare, barn- och ungdomspsykiater
Anna Sylvén, leg psykolog

Kursupplägg

Föreläsningar, demonstrationer, seminarier och praktiska gruppövningar.

Examinationen sker i form av en skriftlig hemtentamen (2000-3000 ord) som bygger på kurslitteratur samt förvärvade kunskaper använts i den egna kliniken. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation.

Obligatorisk närvaro. Vid frånvaro kommer kompletteringsuppgifter att delas ut.

Tid och plats

Kursstart den 23 september 2024.
Övriga dagar: 24-25/9, 14-15/10 samt 2-3/12.

Kursen arrangeras som 3+2+2 dagar med en period mellan varje kurstillfälle så att kursdeltagarna får tillfälle att använda sina kunskaper i praktiken och sedan diskutera dem vid påföljande kurstillfälle.

Plats: Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Ansvarig institution

Institutionen för för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet.

Examinator och kursansvarig: David Clinton

Behörighet

Kursen är anpassad för personer som har grundläggande sjukvårdsutbildning såsom mentalskötare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer eller läkare, och som arbetar inom psykiatri eller närliggande områden.

Pris

18 590 SEK exkl. moms.
I kurspriset ingår lunch, kaffe och viss kurslitteratur.

Kurslitteratur

Större delen av kurslitteraturen är engelskspråkig. För komplett litteraturlista, se kursplanen. Här är några exempel på kurslitteraturen:

Morberg Pain, C., Sundström, N. & Tysklind, F. (2018). MBT i teori och praktik: om mentaliseringsbaserad terapi. (Första utgåvan).

Bateman, A., & Fonagy, P. (2008). 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: mentalization-based treatment versus treatment as usual. American Journal of Psychiatry, 165(5), 631-638.

Bateman, A., & Fonagy, P. (2009). Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 166(12), 1355-1364.

A Quality Manual for MBT.

Mer information

Niki Sundström, kurslärare
E-post: niki.sundstrom@regionstockholm.se

eller

Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se
Tel: 08-524 86278

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 18 590 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp