Facade Aula Medica

Motivationshöjande behandling (MET) VT24

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende.

MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och färdigheter i motivationshöjande behandling (“motivational enhancement therapy”, MET).

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • redogöra för MET som behandlingsmetod, inklusive dess manualiserade struktur
  • tillämpa färdigheterna i MET enligt manual med patienter med alkoholmissbruk eller -beroende på ett evidensbaserat sätt
  • kunna integrera ett MET-arbetssätt med ett MI- förhållningssätt

Kursplan

Kursplan för Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Praktiskt om kursen

Två MET-samtal med klienter/patienter i form av rollspel ska spelas in och delar av dem transkriberas av deltagarna. Dessa samtal utgör underlag för handledning. Samtalen tillsammans med transkriberingen laddas upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi. Vid de digitala grupphandledningstillfällena träffas mindre grupper med varsin handledare.

Föreläsare

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Sagt om våra MI-utbildningar

”Väldigt bra, fick reflektera och fick återkoppling, kände mig ytterligare stärkt och fick ännu bättre förståelse.”

”Material i form av exempelfilmer fungerade väldigt bra pedagogiskt för att effektivt greppa de olika delarna."

Kursupplägg

Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling.

Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade MET-samtal som du spelar in under kursen. Kursen ges digitalt och kräver stabil internetuppkoppling.

Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI.

Du bör ha ett arbete som innebär behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.

Behörighet

Kursen förutsätter grundläggande färdigheter i MI, men du kommer även att få fräscha upp och fördjupa dessa kunskaper under kursens gång.

Datum

Utbildningsdagar är 31 januari och 1 februari 2024, samt grupphandledning, två halvdagar. Första grupphandledningen är 21 eller 22 februari och andra tillfället 20 eller 21 mars 2024. Grupphandledningen är antingen på för- eller eftermiddagen.

Schema för kursen.

Plats

Kursen genomförs i lärplattformen Canvas och föreläsningarna sker via videoverktyget Zoom. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 8 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Sophie Dixelius, kursansvarig
Institutionen för klinisk neurovetenskap, MIQA
E-post: sophie.dixelius@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 8 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Studieform: Digitalt på distans