Foto: Getty Images

Motiverande ledarskap, HT 23

Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål.   

Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man  genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation.

Sagt om kursen

Åsa Nordin, Vårdenhetschef

"Jag tycker utbildningen är helt fantastisk. Kursen borde vara obligatorisk för oss chefer inom Region Stockholm." 

 

Om kursen

Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla organisationer, team och individer. Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI).

OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat. 

Ur kursinnehållet

Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du:

  • Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen
  • Planerar och genomför en organisatorisk förändringsprocess utifrån OBM
  • Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt utifrån MI
  • Ger och tar emot lärande feedback
  • Genomför utvecklingssamtal och krävande samtal, enskilt och i grupp
  • Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och motivation/beteendeförändring 

Kursupplägg

Kursen innehåller en variation av aktiviteter såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektioner. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal samt handledning. Pedagogiken bygger på så sätt samman kursdeltagarnas individuella erfarenheter med teoretiska och praktiska läraktiviteter. Kursen ges på halvfart (50 %).

Kursplan

Kursplanen för Motiverande ledarskap.

Målgrupp och förkunskaper

Chefer och ledare samt HR-personal. Det krävs minst ett års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter (styrks med tjänstgöringsintyg).

Sagt om utbildningen

”Jag fick nya verktyg, kunskap och insikter i mitt ledarskap genom reflektioner och feedback från lärarna och andra gruppmedlemmar. Jag började redan efter första kursdagen att tänka på hur jag skulle kunna använda mina nya kunskaper i min verksamhet och det har fungerat.

Margot Björklund Kitanovic, enhetschef, Norra Stockholms psykiatri

Läs hela Margot Björklunds Kitanovics referens. 

Kursledare

Sophie Dixelius

Kursansvarig. Lärare och handledare i MI. Beteendevetare och universitetsadjunkt i psykologi. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)

Marie Berggren 

Lärare och handledare i MI. Beteendevetare och universitetsadjunkt i psykologi. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Maria Beckman

Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi.  Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). 

Sara Ingvarsson

Lärare och handledare i OBM. Leg psykolog med inriktning ledarskap och organisationsutveckling, doktorand på LIME, KI, certifierad i OBM.  

Helena Lindqvist

Lärare och handledare i MI. Med dr, enhetschef för Stödlinjen och gruppchef på MIQA-gruppen, KI. Medlem i MINT.

Datum och plats

Kursen pågår på halvfart från vecka 39, 2023 till vecka 48, 2023. Kursen startar med självstudier den 27 september. Kursträffar: 11:e-12:e och 25:e-26:e oktober samt 9:e och 23e november. Examination den 30 november 2023.

Plats: Karolinska Institutet. Info om lokaler läggs ut senare i vår. 

Pris

19 800 kr exkl. moms.

Mer information

Ulla Finati
Projektkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 19 800 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp