Kvinna sitter med sin dator och pratar med annan kvinna som sitter mitt emot.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 HT23

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Om MI

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka klientens egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar det klientprat som talar för en förändring samt försöker minska det klientprat som talar emot en förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är också grunden för metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI- kompetens. Kursen inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning.

Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via Zoom, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du spelar in under kursens gång.

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursens mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal
  • utforma en förändringsplan

Deltagarna ska ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.

Kursplan

Kursplan för Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Sagt om utbildningen

”Har fått träna på det viktigaste för att komma igång med samtalen.”

”Material i form av exempelfilmer fungerade väldigt bra pedagogiskt för att effektivt greppa de olika delarna.”

Kursledning

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Tid och plats

Kursstart med föreläsning sker 11-12 oktober 2023 mellan 09:00-16:30. Under v. 45-46 sker telefonåterkoppling vid 1 tillfälle, 30 minuter. Grupphandledning i smågrupper på inspelade MI-samtal via Zoom sker v. 49, onsdag 6/12 eller torsdag 7/12 under för- eller eftermiddag, tid meddelas under de inledande föreläsningsdagar.

Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Mer information kommer att skickas i samband med kallelsen.

Länk till schema.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde Primärvård på motsvarande enheter i Stockholm och på Gotland. 

Övriga sökanden utanför målgrupperna enligt ovan kan beredas plats på kursen mot en kursavgift på 6 900 SEK exkl. moms.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för Primärvården gentemot övriga målgrupper.  

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Sophie Dixelius, kursansvarig
E-post: sophie.dixelius@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 6 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Studieform: Digitalt på distans