Kvinna sitter med sin dator och pratar med annan kvinna som sitter mitt emot.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 VT24

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Om kursen

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring?

Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursens mål

Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

  • tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
  • tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Kursplan

Kursplan för Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp

Kursledning

Kursansvarig är Sophie Dixelius, adjunkt i psykologi och medlem i det internationella MI-nätverket Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Hon har arbetat med MI och kodning sedan 2012 och är utbildad i Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) version 3.1.1 och 4.2.1, Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI) och Client Language EAsy Rating (CLEAR) Coding System.

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Sagt om våra MI-utbildningar

"Att få möjlighet till individuell återkoppling på mina MI-samtal har varit fantastiskt givande, utvecklande och roligt!"

"Lärarna är pedagogiska och skapar ett behagligt samtalsklimat, vilket bidrar till en tillåtande lärandemiljö. Att få konkreta tips till exempel hur målbeteende kan formuleras har fördjupat min förståelse för metoden."

Kursen har genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,8 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Innehåll

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna fördjupa din MI-kompetens och inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring.

Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång.

Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Tid och plats

Kursstart med föreläsning sker 24-25 april 2024 mellan 09:00-16:30. Grupphandledning i smågrupper på inspelade MI-samtal via Zoom sker 15 eller 16 maj under för- eller eftermiddag, tid meddelas under de inledande föreläsningsdagar. Under v. 23-24 2024 sker telefonåterkoppling vid 1 tillfälle, 30 minuter.  Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Mer information kommer att skickas i samband med kallelsen.

Länk till schema.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift, då utgår en kostnad på 7 500 kr exklusive moms per deltagare. Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården. 

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning: E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Särskild behörighet

Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursupplägg

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Sophie Dixelius, kursansvarig
E-post: sophie.dixelius@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 7 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp