Facade Aula Medica

Muskuloskeletal radiologi för ST-läkare, HT23

Denna kurs ger dig som ST-läkare kunskaper som uppfyller kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi. Kursen genomförs både på plats och på distans.

Om kursen

Detta är en kurs i muskuloskeletal radiologi för läkare under specialistutbildning i radiologi och en grundkurs enligt Socialstyrelsens målbeskrivning.

ST-målen är delmål STc1, STc2, STc8. Kursen ger dig kunskaperna för att uppfylla kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi.

Målgrupp

ST-läkare i radiologi.

Kursupplägg

Kursen startar den 31 augusti 2023.

Det går att delta på kursen på distans eller på plats. Även tentamen går att göra per distans. Lokala deltagare från sjukhusen i Stockholm förväntas delta fysiskt. Fysiskt sker undervisningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och digitalt sker undervisningen via Zoom. För de som deltar på plats, sker det i föreläsningssal Lars Leksell A6:04.

De schemalagda föreläsningarna sker kl.13.00 – 15.30 på torsdagar från kursstart fram till tentamen. Utöver schemalagd undervisning tillkommer självstudier på ca 1h /vecka.

Tentamen sker den 21 december 2023.

Exempel ur kursinnehållet

Kursen behandlar muskuloskeletal radiologi inom olika områden av radiologi och omfattar:

 • Övre extremitet slätröntgen
 • Nedre extremitet slätröntgen
 • Övre extremitet MR
 • Nedre extremitet MR
 • Handkirurgens önskemål på röntgen
 • Rygg
 • Bäcken
 • Bentumörer
 • Artros
 • Proteser
 • MSK Punktion teknik
 • MSK nuklear och skelettskint, inkl PET-MR och PET-CT
 • Vad ortopeden vill veta; flera föreläsare är ortopeder
 • Projektionslära och bildtagning.

Övergripande innehåll följer riktlinjer för europeiska specialistexamen.

Lärplattform

Karolinska Institutet använder sig av lärplattformen Canvas där det kommer finnas kursmaterial och information om kursen. Digitala kurstillfällen sker på Zoom.

Föreläsare

Föreläsningarna kommer hållas av radiologer, ortopeder och röntgensjuksköterskor.

Urval av föreläsare:

 • Seppo Koskinen, radiolog, professor
 • Paul Ackerman, ortoped, professor
 • Mikael Skorpil, radiolog, docent
 • Adel Shalabi, radiolog, docent
 • Anna-Klara Nordblad Sasnauskas, radiolog
 • Lisa Kekonius, radiolog
 • Subhash Srivastava, radiolog
 • Michael Werner, radiolog

Mer information

Kursansvarig är Peter Lindholm, radiolog och docent på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Vid frågor om kursinnehåll, frånvaro:
Kursamanuens Oscar Lapidus
oscar.lapidus@ki.se 

Vid administrativa frågor om anmälan:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
sandra.lannergren@ki.se

Anmälan

Är ni fler på samma arbetsplats som vill delta så ordnar vi med ett samlat avtal via din studierektor/arbetsgivare. Kontakta då richard.markstedt@ki.se

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 000 kr
Sista anmälningsdagen: