Rosa tabletter mot blå bakgrund

Neuropsykofarmakologi för psykologer VT24

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt. Dessutom ger sådana kunskaper psykologen bättre förutsättningar att kommunicera och samarbeta med läkare och annan vårdpersonal.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, forensisk psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi, men kan även godkännas som breddkurs för andra specialiteter.

Sagt om kursen

Syfte och mål

Efter kursen förväntas deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom farmakologi såsom absorption, distribution, eliminering, biologisk tillgänglighet, affinitet, agonister, antagonister och doseffektsamband, samt hur läkemedel interagerar med varandra
 • redogöra för de olika stegen i neurotransmissionen, samt lista olika neurotransmittorer och läkemedel som påverkar dessa
 • redogöra för läkemedel/läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska, neuropsykiatriska, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, samt för sömnstörningar och smärta, och översiktligt beskriva deras verkningsmekanismer och biverkningar
 • beskriva hur läkemedel kan interagera med varandra och med andra ämnen t.ex. mat och droger, samt kunna förklara konsekvenserna av interaktionen

Färdighet och förmåga

 • förstå och korrekt använda informationen på hemsidan Fass för vårdpersonal
 • kritiskt bedöma hur behandling med flera läkemedel, som tagits upp under kursen, påverkar en individ, samt föreslå alternativ

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • problematisera och värdera kombinationsbehandling med läkemedel och psykologisk behandling vid vanliga psykiatriska tillstånd

Varför ska jag gå kursen?

Kursen är en specialistkurs för legitimerade psykologer. Utöver att du som deltagare får kunskap om psykofarmaka så ger den
dig en bredare kunskap om ämnet farmakologi, vilket ger en ökad förståelse för hur läkemedel verkar i kroppen, biverkningar samt hur läkemedel interagerar med varandra.

Föreläsare

Lotta Arborelius, kursansvarig och examinator, docent i farmakologi och universitetslektor på avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Har undervisat i farmakologi i över 25 år.

Övriga lärare är kliniskt verksamma psykiatriker, psykologer och beteendevetare med många års erfarenhet av kliniskt arbete. Många är dessutom disputerade inom sitt område.

Citat från kursansvarig om kursen:
”Det viktigaste för mig med denna kurs är att kursdeltagarna får nya kunskaper i farmakologi som de har direkt nytta av i sitt arbete som psykolog. Därför är jag väldigt glad över att flera av de tidigare kursdeltagarna har spontant skrivit och berättat om detta.”

Vem riktar sig kursen till

Legitimerade psykologer som i sitt arbete kommer i kontakt med
personer som behandlas med psykofarmaka.

Ur kursinnehållet

I kursen ingår bland annat:

 • Allmän farmakologi
 • Receptorfarmakologi
 • Neurotransmission
 • Läkemedel som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar, substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och smärta. Deras verkningsmekanismer, biverkningar, m.m.
 • Interaktioner mellan läkemedel som påverkar läkemedlets kliniska effekt
 • Kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling
 • Placebo

Kursplan

Kursplan för Neuropsykofarmakologi för psykologer 7,5 hp.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar med instuderingsfrågor samt egna studier mellan kursdagarna. Kursen examineras med en hemtenta som varje deltagare får skriftlig och muntlig återkoppling på.

Citat från tidigare kursdeltagare

Tack för en mycket intressant och berikande kurs.

”Stort tack igen för en mycket givande kurs som gjort att kompetensen hoppat upp ett snäpp som det känns. Det är en kurs som jag tycker passar in bra som specialistkurs. Och, det var mycket bra att man blev "tvungen" att nöta in en hel del basfakta. Jag märker redan att det blivit lättare att förstå/tolka forskningsartiklar och patientjournaler när jag känner igen läkemedel/substanser och vet på vilket sätt det verkar och kan ge biverkningar, samt att tolka texter i FASS!”

”Inspirerande föreläsare – kunniga – spred intresse för sitt område.”

Datum

Kursdagar är 4-5 april, 25-26 april, 24 maj (digitalt) och 13-14 juni 2024 och slutdatum för hemtenta 26 augusti 2024.

Plats

Karolinska Institutet, Campus Solna, Avdelning för psykologi. Under vissa speciella omständigheter kan man delta på kursen digitalt. Kontakta kursansvarig för mer information. Mer information om kursen kommer i samband med kallelsen.

Pris

Kursavgiften är på 16 500 kr (exklusive moms). Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Lotta Arborelius, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: lotta.arborelius@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 16 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp