Ett öga

Oftalmologi för sjuksköterskor, HT23

Kursen vänder sig till du som är sjuksköterska och verksam inom ögonsjukvård. 

Sagt om kursen

Therese Norberg, sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting

"En fantastisk och nyttig utbildning! Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård." 

 

Om kursen

Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig från annan sjukvård. Det krävs specialkunskaper för att kunna genomföra och utvärdera undersökningar. Efter utbildningen kommer du bättre tillgodose patienternas behov av kvalificerad ögonsjukvård.

Utbildningen finns på endast tre platser i Sverige. Karolinska institutet har en unik bredd och spets i lärarkåren som alla är anställda på ett av världens ledande ögonsjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i oftalmologi och oftalmologisk undersökningsmetodik.

Efter kursen kommer du ha kunskap om ögats och synsinnets struktur och funktion. Du kommer ha kunskaper om undersökningsmetoder, diagnoser och behandlingar. Dessa kunskaper krävs för medverkan i högkvalitativ modern ögonsjukvård.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Mycket bra och kompetenta föreläsare."

"Bra tempo, relevanta föreläsningar."

"Jag tycker det har varit bra innehåll i kursen. Bra och relevanta föreläsare. Jag har lärt mig mycket och upplever kursen som mycket bra."

Datum

Kursstart: 21 augusti 2023.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Anställning inom ögonsjukvården.

Ur kursinnehållet

 • Ögats anatomi, synfysiologi och optik
 • Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder
 • Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård
 • Oftalmologisk vård på ögonmottagning
 • Oftalmologisk vård på operation
 • Elektivt moment inom oftalmologi för sjuksköterskor
 • Glaukom, diagnostik och behandling
 • Neurooftalmologi
 • Retina /diabetesögonsjukvård
 • Barnögonsjukvård
 • Akutögonsjukvård
 • Vetenskaplig metod

Kursplan

Kursplan för Oftalmologi för sjuksköterskor 60 hp

Kursupplägg

Kursen går på helfart. Det ingår 15–20 fysiska kursträffar med föreläsningar, metodövningar, patientmottagningar, workshops och seminarier. Kursens teoretiska delar förmedlas till stor del med hjälp av läroplattformen Canvas. Det innebär att kursmaterialet ständigt är tillgängliga för självstudier.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som omfattar närmare hälften av kursen, ordnas av deltagaren själv. VFU bedöms av handledaren på kliniken utifrån de uppställda kursmålen. I VFU kommer även inlämningsuppgifter göras och bedömas av kursledningen.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Mirza Karamovic, kursansvarig
Karolinska Institutet, Avdelningen för ögon och syn
E-post: mirza.karamovic@ki.se 

Besarta Sahiti, kursansvarig
Karolinska Institutet, Avdelningen för ögon och syn
E-post: besarta.sahiti@ki.se 

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se 

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 110 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 60 hp

Om uppdragsutbildning