Övning i uppkoppling av noninvasiv ventilation på en intermediärvårdsavdelning

Omvårdnad inom intermediärvård HT23

En kurs som ger dig som är sjuksköterska ökad kompetens och beredskap i att vårda patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen ges av ett lärarteam med stor kompetens i intensivvård, intermediärvård, pedagogik och forskning.

Om kursen

Intermediärvård är en högaktuell vårdnivå där inte minst covid-19 pandemin visat på ett behov av en vårdnivå mellan intensivvård och vårdavdelning.

Intermediärvårdsavdelningar finns på ett ökande antal sjukhus i Sverige och det finns därför ett stort behov av specifik kompetens för sjuksköterskor som arbetar med intermediärvård.

Kurser i intermediärvård har tidigare endast anordnats vid ett fåtal tillfällen på enstaka högskolor i Sverige. Den här kursen ger dig som arbetar eller planerar att arbeta med intermediärvårdspatienter en unik möjlighet till kompetensutveckling på avancerad nivå.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter med behov av intermediärvård.

Kursen kommer att innehålla bedömning av komplexa sjukdomstillstånd, övervakning av patienter med hotande svikt, samt avancerad omvårdnad och behandling av patienter med akuta tillstånd som vårdas inom intermediärvård.

Kursupplägg

Kursen ges delvis som distansutbildning med stöd av en nätbaserad lärplattform. I kursen ingår ca sju digitala kursdagar och ca tre fysiska träffar på Campus SÖS. De arbetsformer som används är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserade hjälpmedel samt färdighetsträning på kliniskt träningscenter.

Tid och plats

Totalt tio kursträffar där 3 av träffarna är fysiska på Campus Södersjukhuset: 26 - 27 oktober samt 7 december 2023.
7 av träffarna är digitala: 2, 12, 18 oktober och 9, 15, 21, 29 november 2023.

 

Plats

Digitala kursträffar och fysiska träffar vid Södersjukhuset, Stockholm.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska på vårdavdelning, inom intermediärvård eller akutvård.

Ur kursinnehållet

  • Övervakning och åtgärder vid andningssvikt såsom högflödesbehandling och noninvasiv ventilation.
  • Övervakning och åtgärder vid cirkulationssvikt, såsom behandling med vasoaktiva läkemedel, arytmiövervakning och kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning.
  • Övervakning och åtgärder vid akuta tillstånd såsom sepsis, förgiftningar, kirurgiska komplikationer och syra-/basrubbningar.
  • Teamsamverkan och ledarskap inom intermediärvård.
    Patientsäkerhet vid användning av medicinsk teknik.
  • Jämlik vård och etiskt förhållningssätt vid intermediärvård.

Kursplan

Kursplan för Omvårdnad inom intermediärvård.

Kursledning

”Kursen fyller ett stort och viktigt behov hos sjuksköterskor av ökad kompetens inom intermediärvård.”

Eva Joelsson-Alm, kursledare, universitetssjuksköterska på Södersjukhuset, universitetslektor och docent på Karolinska Institutet. Arbetar kliniskt som specialistsjuksköterska på IVA.

Elin Sjöblom, specialistsjuksköterska i medicinsk vård med flerårig erfarenhet av intermediärvård. Utbildningsansvarig på intermediärvårdsavdelningen på Capio S:t Görans sjukhus.

Patrik Lyngå, universitetssjuksköterska och med dr. Arbetar på verksamhetsområde Kardiologi på Södersjukhuset och bedriver forskning inom pedagogik, hjärtsvikt, hjärtinfarkt vid normala kranskärl och covid-19.

Citat från tidigare deltagare

 "Välformad kurs, med bra innehåll. Lyhörda och återkopplande lärare!"

"Mycket bra utbildning!"

Pris

14 500kr exkl. moms. 

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Eva Joelsson-Alm, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
E-post: eva.joelsson-alm@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 14 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp