introduktion av ny medarbetare på KI

Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, VT25

Lär dig hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du kommer även lära dig hur du bibehåller deras hälsa och arbetsengagemang. Utifrån evidensbaserade principer kommer du utveckla en strategi för introduktion av nya medarbetare specifikt anpassad efter behoven i din verksamhet.

Sagt om kursen

Varför ska du gå kursen?

Onboarding syftar till organisatoriska strategier för att stötta nya medarbetares lärande och etablering i samband med att de påbörjar en ny tjänst. Nya medarbetare som etableras väl i sina nya roller har en mindre risk att drabbas av arbetsrelaterad stress och stannar i större utsträckning kvar på det nya arbetet. Lyckade strategier för onboarding, dvs. introduktion till yrket och stöd för nya medarbetares lärande och etablering, utmärker speciellt framgångsrika verksamheter.

Om kursen

Kursen bygger på den senaste forskningen kring hur nya medarbetares lärande och etablering bäst stöttas under den första tiden i det nya jobbet. Kursen inbegriper också ett specifikt fokus på hur onboarding kan utvecklas för att förebygga arbetsrelaterad stress och skapa goda förutsättningar för en hållbar etablering i den nya rollen.

Kursen är intressant för dig som har ett praktiskt engagemang i introduktion, onboarding och managementfrågor, men är även intressant för dig som är mer teoretiskt intresserad av arbets- och hälsopsykologi samt organisationspsykologi.

Målgrupp

Chefer, HR-personal, handledare och organisationspsykologer med ansvar för att ”onboarda” (introducera) nya kollegor.

Syfte

 • Lära dig hur organisationer kan stötta nya medarbetares lärande och etablering och skapa goda förutsättningar för hälsa och arbetsengagemang.
 • Förstå utmaningarna i samband med onboarding för olika involverade aktörer (ledning, HR, första linjens chefer, handledare och de nya professionella) och hur dessa kan hanteras.
 • Pröva på en evidensbaserad metod för utveckling, implementering och utvärdering av en strategi för onboarding utvecklad specifikt för den egna organisationen.

Kursinnehåll

Kursens innehåll omfattar forskning, teori och praktik gällande organisatorisk socialisering och onboarding av nya medarbetare. Kursen är tvärvetenskaplig och utgår ifrån den biopsykosociala modellen för hälsa. Du lär dig:

 • hur organisationer kan stötta nya medarbetares etablering i den nya rollen, utveckling av kompetens och integrering i den sociala gruppen.
 • om arbetsrelaterad stress och ohälsa samt stressens påverkan på möjligheten att lära nya färdigheter och bibehålla arbetsengagemang.
 • om utmaningar och möjliggörare för en lyckad onboarding och organisatorisk socialisering.
 • utveckla en onboardingstrategi anpassad till den egna verksamhetens behov och förutsättningar.

Kursupplägg

Arbetssättet utgörs av föreläsningar, diskussioner, självstudier, hemarbeten och presentationer.

Kursplan

Kursplan för Onboarding av nya medarbetare.

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng.

Tid och plats

 • Dag 1: 13/2 – tillgång till förberedande undervisningsmaterial i lärplattformen Canvas
 • Dag 2: 13/3 – kursträff Solna
 • Dag 3: 14/3 – kursträff Solna
 • Dag 4: 10/4 – kursträff Solna
 • Dag 5: 11/4 – kursträff Solna
 • Dag 6: 8/5 – kursträff Solna
 • Dag 7: 9/5 – valbar möjlighet till fördjupad feedback på eget arbete

Plats

Alla föreläsningar hålls på Karolinska Institutet, Campus Solna, Nobels väg 9, Stora sammanträdesrummet (plan 4).

Pris

För mer information om pris, kontakta projektsamordnare Kristoffer Mörtsjö, e-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Medverkande lärare

”Vi får ofta frågor kring hur introduktion av nya medarbetare bör utformas för att säkerställa en bra start. Med fokus på tillämpbarhet vill vi presentera den senaste forskningen kring hur nya medarbetares etablering bäst kan stöttas.”

Elin Frögéli, leg. psykolog, Med. Dr.

Elin Frögéli har studerat lärande och hälsoutveckling under den första tiden i arbetet för nya medarbetare under 15 års tid. Elin har utvecklat en intervention för att främja nya medarbetares proaktiva lärande och minska deras arbetsrelaterade stress. Hon arbetar för närvarande med att studera vilka som är de mest effektiva organisatoriska onboardingstrategierna samt vad som utgör utmaningar och möjliggörare för handledare inom ramen för onboarding.

Petter Gustavsson, Med. Dr, Professor

Petter Gustavsson har studerat lärande och hälsoutveckling under den första tiden i arbetet för nya medarbetare under 20 års tid. Petter har varit ansvarig forskare för fem fleråriga projekt med fokus på utmaningar och möjliggörare för nya medarbetares lärande och hälsa i övergången mellan utbildning och arbetsliv.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Elin Frögéli, kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: elin.frogeli@ki.se

Vid administrativa frågor:

Kristoffer Mörtsjö projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Poäng: 7.5 hp

Anmälan är ej öppen ännu, om du är intresserad av kursen kan du kontakta projektsamordnare Kristoffer Mörtsjö, e-post: kristoffer.mortsjo@ki.se