Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi HT22

Denna kurs ger dig som sjuksköterska fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som uppstår när barn genomgår kirurgiska ingrepp.

Om kursen

Detta är en nationell och nordisk utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som inriktar sig mot pediatrisk kirurgi.

Kursens övergripande mål är att du ska få:

  • Fördjupad kunskap och kompetens i perioperativ omvårdnad inom den pediatriska kirurgin.
  • Fördjupad förståelse och insikter om skillnaden när det gäller barn och vuxna i samband med kirurgi.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två moment:

  • Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp
  • Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi 15 hp

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna ger förutsättningar för att du aktivt tar ansvar för ditt lärande.

Utbildningen består av föreläsningar och olika interaktiva undervisnings- och arbetsformer såsom enskilt arbete, grupparbeten och seminarier. En webbaserad lärplattform kommer användas för vissa delar av kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till operationssjuksköterskor som arbetar inom specifik pediatrisk operationssjukvård men även till operationssjuksköterskor som kommer i kontakt med barnpatienter inom allmänna kirurgier.

Behörighet

Legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom operationssjukvård samt ett års arbetserfarenhet från pediatrisk operationsverksamhet

Säkra god omvårdnad

"Då barnpatienter tas om hand i den perioperativa vården ska det finnas lika kompetent personal för dem som till vuxenvården. Barn har specifika behov utifrån deras fysiska och psykiska mognadsgrad. Därför är det viktigt att operationssjuksköterskor besitter den specifika kunskapen som krävs för att vårda barn i den perioperativa vården."

Kursen ger fördjupade kunskaper för att säkra den goda perioperativa vården samt stärka patientsäkerheten på varje operationsavdelning där barn tas om hand. Till det ska tilläggas att Barnkonventionen är en lag i Sverige som är till grund för att barns behov tillgodoses i samband med sin vård förutom den gällande Patientlagen. Säkra kompetensen inom din opererande verksamhet genom att sända operationssjuksköterskor till denna uppdragsutbildning.

Sagt om utbildningen

”Jag valde att gå kursen för att kunna utvecklas i min yrkesroll som operationssköterska. Att kunna träffa andra och utbyta erfarenheter var väldigt bra. De 3 veckor då jag var på andra operationsavdelningar än min egen gav mig mycket.”
- Carina Sjöholm

"Jag tycker att det mest värdefulla jag upplevde med kursen var praktiken på annat sjukhus, de kontakter vi fick knyta med kollegor i landet och givande föreläsningar."
- Tove Nyqvist

"För mig var kursen väldigt inspirerande och praktiken på annat sjukhus var mycket givande så även grupparbeten med kollegor från andra sjukhus. Föreläsningarna var intressanta och lärorika."
- Inger Sobeus

Kursledning

Irini Antoniadou och Sofia Jonsson
Barnoperation / Barn perioperativ medicin och intensivvård (PMI)
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Nya Karolinska Solna.

Anneli Nilsson, Barnoperation Lund, Skånes universitetssjukhus.

Nina Andersson-Papadogiannaki, examinator, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Janet Matsson, Barn perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset.

Tid och plats

Datum: Kursstart 20 oktober 2022.
Kursdagar hösten 2022: 20 och 21 oktober
Kursdagar våren 2023: 9 och 10 mars och 12 maj (examination).

Plats: Fysiska träffar på Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Beroende på situationen med covid19 pandemin digitalt via Teams. Övriga kursarbeten/grupparbeten sker via Canvas.

Pris

22 000 kr exkl. moms.

Mer information

Vid frågor kring kursinnehåll:
Irini Antoniadou, kursansvarig
E-post: irini.antoniadou@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 22 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp

Om uppdragsutbildning