Facade Aula Medica

Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2023

Webbaserad kurs, ca 3 timmar.

Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska redskap som både underlättar ditt arbete och hjälper dig att i enlighet med socialförsäkringen säkerställa patient- och rättssäkerheten i dina bedömningar.

Sagt om kursen

Kursens syfte och mål

Som kursdeltagare får du en ökad kunskap om det kliniska arbetets koppling till sjukförsäkringen. Du får redskap för att förbättra ditt eget bedömningsarbete och din kommunikation med andra aktörer kring arbetsförmåga. Dessutom får du en medvetenhet om genusperspektivet i sjukskrivningsprocessen.

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och förklara grundläggande begrepp samt vilken medicinsk information arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan behöver från sjukvården.

Kursen ger:

  • En trygghet i arbetssituationen för den enskilde som möter personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli det.
  • En kvalitets- och patientsäker sjukskrivningsprocess.
  • Rättssäkerhet ur den enskilde patientens perspektiv.

Målgrupp

Kursen riktar sig till läkare och andra som i sitt dagliga arbete möter människor som är sjukskrivna eller riskerar att bli det. Kursen är upplagd som en baskurs i försäkringsmedicin och lämpar sig även för läkare under både AT- och ST-tjänstgöring.

Kursupplägg

Denna kurs är uppbyggd kring tre möten mellan en läkare och en patient:

  • Sjukskrivning och läkarens uppdrag
  • Funktions- och aktivitetsbedömning
  • Dialog och samarbete med arbetsgivaren och Försäkringskassan

Kursen är helt webbaserad och består av tre moduler à ca 45 minuter bestående av texter, exempel på skrivna läkarintyg, filmavsnitt med kommentarer från kursledning, handläggare från Försäkringskassan och arbetsgivare samt egenaktivitet i form av att skriva intyg och göra självtester.

Tid och plats

Kursen riktar sig till läkare och andra som i sitt dagliga arbete möter människor som är sjukskrivna eller riskerar att bli det. Kursen är upplagd som en baskurs i försäkringsmedicin och lämpar sig även för läkare under både AT- och ST-tjänstgöring.

Mer information

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: Ulla.Finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

Pris: 1 800 kr

Studieform: Digitalt på distans