Skolklass Foto: Unsplash.com

SKOLKONTAKT™: Grundkurs

21 augusti – 21 september 2023

 

SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social träning i skolsammanhang är en utbildning för dig som arbetar med ungdomar och denna målgrupp i skolans miljö, framför allt i senare delen av grundskolan och gymnasiet

Kursens syfte

Tillgången på evidensbaserade interventioner i skolan för elever med autism/autismliknande svårigheter är mycket begränsat. SKOLKONTAKT™, dvs social färdighetsträning i grupp för ungdomar med sociala svårigheter i skolans miljö är en av få metoder som har implementerats. Metoden har sitt ursprung och delar syfte samt principer med den kliniska metoden KONTAKT™ (social färdighetsträning för barn och ungdomar med autism i grupp i klinisk miljö) som har utprövats i en stor randomiserad kontrollerad studie och har visat på positiva resultat framför allt för flickor, ungdomar och där den längre insatsen visade sig vara fördelaktig för utfall. Syftet med SKOLKONTAKT™-grundkurs är att ge deltagarna grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för elever med autism/autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social färdighetsträning i skolan.

Kursens innehåll

  • Forskning och utveckling av social färdighetsträning med SKOLKONTAKT™.
  • SKOLKONTAKT™-principer: inkluderat grundläggande kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper som används i SKOLKONTAKT™.
  • SKOLKONTAKT™-programmet: komponenter, aktiviteter och översikt av interventionens sessioner.
  • Praktisk användning av metoden samt principer för implementering av metoden i skolan genom bland annat övningar och diskussioner under seminarium.

Sagt om SKOLKONTAKT™ 

"Vi har verkligen fått ett bra verktyg, det är därför vi vill fortsätta med programmet och vi vill att andra skolor ska ta del av detta.”
(Skolledning om SKOLKONTAKT™)

”En viktig grej är att de nu har erfarenhet av att lyckas. De vet att det går att lyckas med saker de tidigare tyckte var svårt.”
(Lärare om elever som gått SKOLKONTAKT™)

Kursens arbetsformer

Digital kurs med blandat inlärningsformat vilket innefattar exempelvis självstudier online och gemensamt heldagsseminarium i realtid via digitalt konferenssystem.

Kursupplägg

Teori och praktik varvas med föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner. Som kursdeltagare behöver man beräkna ca 2 arbetsdagar till självstudier och reflektion inför det gemensamma seminariet. Dessa tidsangivelser rör effektiv arbetstid för att lyssna på förinspelade föreläsningar, genomföra quiz, granska kursmaterial och hemuppgifter.

Kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kursansvarig

Sven Bölte
Professor, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa (KBH)

Behörighet

SKOLKONTAKT™-grundkurs riktar sig till skolpersonal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen (elever med sociala svårigheter, autism/autismliknande svårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Du ska vara van att arbeta med ungdomar i grupp.

Kursdatum och tid

21 augusti: Lärplattformen Canvas öppnar
21 augusti – 20 september: Självständigt lärande (obligatorisk närvaro men fritt när lärande sker)
21 september: kl 09:00-16:00: Gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro)
28 september: Lärplattformen Canvas stänger

Plats

Kursen hålls digitalt med hjälp av lärplattformen Canvas och via videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

5 400 kr exkl moms. Kursmaterial ingår i priset.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på seminariet:
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 400 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans