Facade Aula Medica

SKOLKONTAKT™: Grundkurs

19 augusti - 26 september 2024

 

SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social träning i skolsammanhang är en utbildning för dig som arbetar med ungdomar och denna målgrupp i skolans miljö, framför allt i senare delen av grundskolan och gymnasiet.

Kursledaren berättar mer

Christina Coco, specialistpsykolog

Kursens syfte

Tillgången på evidensbaserade interventioner i skolan för elever med autism/autismliknande svårigheter är mycket begränsat. SKOLKONTAKT, dvs social färdighetsträning i grupp för ungdomar med sociala svårigheter i skolans miljö är en av få metoder som har implementerats.
SKOLKONTAKT som insats pågår under 12 gruppveckor med tre sessioner/gruppvecka (50 minuter/session) med två till tre grupptränare från skolan för en grupp elever med cirka 4–8 deltagare.  

Syftet med SKOLKONTAKT: grundkurs är att ge deltagarna grundläggande, teoretiska och praktiska kunskaper om social färdighetsträning i grupp för elever med autism/autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social färdighetsträning i skolan. Kursen vänder sig till dig som önskar bli grupptränare i SKOLKONTAKT och/eller till dig som även vill gå vidare till att bli intern handledare i metoden.

För att varje enskild skola/organisation skall kunna öka kvaliteten på SKOLKONTAKT och förbättra dess utförande för att på bästa sätt stötta dess elever i social färdighetsträning, rekommenderas starkt att en eller flera grupptränare från aktuell skola även anmäler sig till SKOLKONTAKTs påbyggnadskurs.
Påbyggnadskursen vänder sig till de som arbetar inom Elevhälsa och/eller är utbildad specialpedagog samt önskar bli intern handledare i SKOLKONTAKT. Påbyggnadskursen ger grupptränaren verktyg för att handleda andra grupptränare i metoden, likväl som den ger fördjupad kunskap om social färdighetsträning i grupp, metodens KBT-inslag samt förståelse för vilka utmaningar/möjligheter som kan bli aktuella på skolan.

 

Kursens innehåll

  • Forskning och utveckling av social färdighetsträning med SKOLKONTAKT.
  • SKOLKONTAKT-principer: inkluderat grundläggande kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper som används i SKOLKONTAKT.
  • SKOLKONTAKT-programmet: komponenter, aktiviteter och översikt av interventionens sessioner.
  • Praktisk användning av metoden samt principer för implementering av metoden i skolan genom bland annat övningar och diskussioner under seminarium.

Sagt om SKOLKONTAKT™

"Vi har verkligen fått ett bra verktyg, det är därför vi vill fortsätta med programmet och vi vill att andra skolor ska ta del av detta.”
(Skolledning om SKOLKONTAKT™)

”En viktig grej är att de nu har erfarenhet av att lyckas. De vet att det går att lyckas med saker de tidigare tyckte var svårt.”
(Lärare om elever som gått SKOLKONTAKT™)

Kursens arbetsformer

Digital kurs med blandat inlärningsformat vilket innefattar exempelvis självstudier online och gemensamt seminarium i realtid via digitalt konferenssystem.

Kursupplägg

Teori och praktik varvas med föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner. Som kursdeltagare behöver man beräkna ca 2 arbetsdagar till självstudier och reflektion inför det gemensamma seminariet. Dessa tidsangivelser rör effektiv arbetstid för att lyssna på förinspelade föreläsningar, genomföra quiz, granska kursmaterial och förberedande uppgift/veckouppdrag.

Kursansvarig och kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Behörighet

SKOLKONTAKT™: Grundkurs riktar sig till skolpersonal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen (elever med sociala svårigheter, autism/autismliknande svårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och vara van att arbeta med ungdomar i grupp.

Kursdatum och tid

19 augusti 2024: Lärplattformen Canvas öppnar
19 augusti - 26 september: Självständigt lärande (obligatorisk närvaro men fritt när lärande sker)
26 september kl. 09:00-17:00: Gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro)
3 oktober: Lärplattformen Canvas stänger

Plats

Kursen hålls digitalt med hjälp av lärplattformen Canvas och via videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris

3 950 kr exklusive moms.

OBS! Kursmaterial såsom manual och arbetsböcker ingår inte i priset utan måste köpas in via Hogrefe Psykologiförlaget AB. Kursmaterial som tex. föreläsnings-PPT och forskningsartiklar ingår däremot i kursen.

Kursmaterial att köpa in till kursen

Varje kursdeltagare ansvarar själv för att införskaffa kursmaterial från Hogrefe Psykologiförlaget AB.
 
Hogrefe tillhandahåller kursmaterialet under benämningen ”SKOLKONTAKT startkitt” till rabatterat pris än om man införskaffar böckerna separat. Kittet innehåller (en av varje):

  • SKOLKONTAKT manual
  • SKOLKONTAKT arbetsbok för tränare inkl arbetsmaterial
  • SKOLKONTAKT arbetsbok för deltagare
  • SKOLKONTAKT arbetsbok för närstående/lärare

Du behöver ha ditt kursmaterial tillhanda under hela kursen inkl under de gemensamma seminariet.

Mer information

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på seminariet
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 3 950 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans