Facade Aula Medica

SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs

2 december 2024

 

Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs och kommer ha genomfört den kursen innan påbyggnadskursens start) och önskar bli intern handledare i metoden.

Kursens syfte

SKOLKONTAKT™ är en vetenskapligt utvecklad metod för elever (ungdomar) med autism eller autismliknande svårigheter med dokumenterat behov att träna sina sociala färdigheter i skolans miljö. Fortsatt forskning i metoden pågår och information om detta kommer ges under påbyggnadskursen.

SKOLKONTAKT™-metodens kvalitet påverkas bl.a. av tränarens erfarenhet och förmåga. KIND rekommenderar starkt att SKOLKONTAKT™s grupptränare får regelbunden handledning i metoden. Därför syftar SKOLKONTAKT™: påbyggnadskurs till att utbilda personal från elevhälsan och/eller specialpedagoger, som har gått SKOLKONTAKT™s grundkurs, i att internt handleda andra SKOLKONTAKT™-grupptränare i metoden. Extra fokus på påbyggnadskursen kommer vara att diskutera SKOLKONTAKT™-handledarens uppdrag, diskutera återkommande möjligheter och utmaningar med SKOLKONTAKT™ och dess handledning, metodens KBT-inslag (bl.a. funktionell analys) samt hjälpa handledare att stötta grupptränare i att navigera i hur SKOLKONTAKT™-metoden kan användas i aktuell skolverksamhet.

Kursupplägg

Under en heldag kommer föreläsning, fallbeskrivningar, övningar och diskussioner alterneras. Kursledare kommer uppdatera deltagare på aktuellt evidensläge för metoden.

Innan kurstillfället

  • Inför kursdagen genomför deltagarna två obligatoriska förberedande uppgifter via lärplattformen Canvas. Dessa beräknas ta ca 2 h.
  • Kursdeltagarna ska vidare förbereda diskussionspunkter, samla erfarenheter av ev. SKOLKONTAKT™-grupper och skriva ned frågor eller funderingar efter SKOLKONTAKT™: grundkurs

Kursansvarig och kursledare

Christina Coco
Specialistpsykolog, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Behörighet

SKOLKONTAKT™s påbyggnadskurs riktar sig till dig som arbetar inom skolans elevhälsovård (t.ex. skolpsykolog, kurator, skolsköterska etc) eller som är utbildad specialpedagog. Deltagare ska även ha gått SKOLKONTAKT™: grundkurs hos oss på KIND eller vara anmäld till SKOLKONTAKT™ grundkurs och kommer ha genomfört den kursen innan påbyggnadskursens start. Deltagare i påbyggnadskursen skall vidare ha erfarenhet av målgruppen och gärna erfarenhet samt utbildning i KBT.

Kursdatum och tid

25 nov 2024 Lärplattformen Canvas öppnar för förberedande uppgifter
2 dec kl 09:00-16:00 Gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro)
9 dec Lärplattformen Canvas stänger

Plats

Kursen hålls digitalt i realtid via videokommunikationstjänsten Zoom och lärplattformen Canvas.

Pris

2500 SEK exkl moms.

Mer information

Vid frågor om anmälan, reservplatser och avbokning
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 860 69
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan på kursdagarna
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Tel: 0737-12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser
Christina Coco, specialistpsykolog
Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND / BUP-KIND)
E-post: christina.coco@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 2 500 kr
Sista anmälningsdagen: