Facade Aula Medica

SON-R: 2-8 år, 6-40 år

1 oktober och 4 november 2024

 

SON-R är ett icke-verbalt kognitivt test som bedömer icke-verbal logisk och visuospatial förmåga. SON-R kan med fördel användas som komplement till utvecklingsskalor och andra kognitiva test vid bedömning av intellektuell funktion och kognitiv profil. SON-R består av två versioner, en för yngre barn och en för äldre barn, ungdomar och vuxna.

Kursens upplägg och innehåll

Kursen omfattar en dags förberedande eget arbete och två lärarledda dagar. Mellan kursdagarna förväntas deltagaren genomföra två egna testningar med SON-R. Det förberedande arbetet innehåller bl.a. att bekanta sig med testmaterialet och ta del av inspelad genomgång av administrering av deltest i båda testversionerna. Den första lärarledda dagen innefattar genomgång av instrumentet samt tolkning av resultat. Den andra dagen fokuserar på tolkning av resultat och deltagarnas erfarenheter efter egna testningar. Feedback och handledning från kursledare ingår. Observera att egen testning är obligatoriskt för godkänt kursintyg.

  • SON-R, uppbyggnad och psykometri
  • Administrering och uppgifter
  • Scoring
  • Tolkning
  • Att återföra resultat

Kursens syfte och mål

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper om SON-R, färdigheter i att bjuda testet och tolka resultaten.

Behörighetskrav

Legitimerad psykolog eller PTP-psykolog.

Kursens arbetsformer

Kursen består av eget arbete, föreläsning och gruppövningar, diskussioner och redovisning.

Kursintyg

För kursintyg krävs närvaro under hela kursdagarna samt genomförande av samtliga moment.

Kursledare

Miia Ekholm (kursledare)
Leg psykolog, specialist i neuropsykologi, utbildad Griffiths-användare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Elisabeth Nilsson Jobs (kursansvarig)
Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, fil.dr, utbildad Griffiths-användare, internationell ADOS-tränare
Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Lisa Wilsson (utbildningssamordnare)
Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Kurstider

24 sep, lärplattformen Canvas öppnar för förberedande uppgifter innan kursdag 1
1 okt kl 08:45-16:00
4 nov kl 09:00-16:00

Plats

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikations-tjänsten Zoom.

Pris

5 250 kr exklusive moms.

Kursmaterial

Du behöver ha tillgång till båda versionerna av SON-R för att kunna genomföra kursen.
Materialet går att köpa på https://hogrefe.se

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid frågor om kursinnehåll, behörighet och förberedelser
Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska Institutet KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, Karolinska Institutet KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 250 kr
Sista anmälningsdagen:

Plats: Digital kurs