Facade Aula Medica

Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatri, HT 23

Kompetenscentrum för Psykoterapi startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri. Utbildningen syftar till att utveckla sin kompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet och kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå.

Om kursen

Specialistutbildningen består av kurser kring såväl generella som specifika områden inom det vuxenpsykiatriska fältet. De kommer att förenas i att ha en tydlig klinisk profil. En bärande tanke är att utbildningen bygger på psykologens aktiva lärande och att kurserna skall understödja en lärandeprocess som innebär fördjupning, specialisering och breddning av kompetens utifrån det arbete studenten har på sin klinik.

Omfattning

Utbildningens kursdel omfattar sammanlagt 70 högskolepoäng, vilka läses i en studietakt om 25% under fem års tid (7.5 hp/termin).

Syfte och mål

Specialistutbildningen skall ge möjligheter att utvecklas vidare i yrket mot en specialiserad kompetens som psykolog i vuxenpsykiatri. Utbildningen ger en kunskapsnivå för att söka tjänster eller ta uppdrag som förutsätter specialistkompetens.

Tid och plats

Utbildningen startar HT23 och kommer att äga rum vid Centrum för Psykiatriforsknings lokaler på Norra Stationsgatan 69, Stockholm.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har Socialstyrelsens legitimation som psykolog, två års arbetslivserfarenhet som psykolog efter examen, samt anställning i vuxenpsykiatrisk verksamhet och har arbetsuppgifter med psykologisk behandling och/eller psykoterapi.

Medverkande lärare

Jonas Ramnerö
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Fil. Dr

Anna Lindström
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Gustaf Reinebo
Doktorand, Lärare, Leg Psykolog

Rikard Sunnhed
Lärare, Fil. Dr, Leg. Psykolog

Sven Alfonsson
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr, Fil. Dr

Ingrid Landin
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Annika Lindgren
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Med. Dr

Maria del Mar Herrero
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Fredrik Santoft
Lärare, Leg Psykolog, Med. Dr

Åsa Spännargård
Lärare, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Samtliga från Kompetenscentrum för Psykoterapi

Kursupplägg

Kurspaketet inleds med en Grundkurs om 15 hp. Därefter läser man fyra valbara fördjupningskurser, om 7.5 hp vardera, inom kliniska områden. Dessa följs av en kurs om Handledning, konsultation och ledarskap och en kurs i Utvärderingsmetodik och kvalitetssäkring, båda om 7.5 hp. Utbildningen avslutas med Skriftligt specialistarbete, 10 hp. Schemalagd undervisning är approx. en halv dag per vecka vilket innefattar klinisk handledning. Utbildningen kommer att vara upplagd på ett sådant sätt att den i hög grad strävar efter ett lärande som integreras med den egna yrkesverksamheten.

Kursplan

Här finns kursplan för:

Övriga kursplaner kommer att publiceras fortlöpande

Behörighet

  • Psykologexamen.
  • Yrkesverksam under minst två år efter examen som psykolog inom vuxenpsykiatri eller närliggande område
  • Legitimation som psykolog
  • Ha intyg från enhetschefen som visar att den sökande under studietiden kommer att ha tjänstgöring med arbetsuppgifter inom vuxenpsykiatrin, vilka innefattar psykologisk behandling.

Meriterande är:

  • Bred erfarenhet av kliniskt arbete inom vuxenpsykiatri
  • Vidareutbildningar med vuxenpsykiatrisk förankring
  • Ha erhållit handledning i sin professionsutveckling eller inom verksamheten
  • Erfarenhet av att ha handlett kollegor eller andra yrkesgrupper

Samtliga meriter ska styrkas med vidimerade intyg.

Pris

Utbildningen kostar: 240 000 SEK exkl moms. Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför ovan nämnda verksamhetsområden och då utgår en kurskostnad på 240 000 SEK exkl moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Jonas Ramnerö, kursledare
Kompetenscentrum för Psykoterapi
E-post: jonas.ramnero@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö, kursadministratör
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: lina.collsioo@ki.se 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 14 juni 2023.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri samt personal från upphandlad enhet inom psykiatri har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Meritportfölj

Du behöver även skicka in en meritportfölj, länk till denna finns på anmälningssidan.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 240 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 70 hp