Foto: Getty Images

Spirometri i teori och praktik VT24

Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter som önskar kunskaper i spirometri - från patientinformation till tolkning.

Kursens mål

Målet med kursen är att du efter avslutad kurs självständigt skall kunna förbereda, genomföra, tolka och dokumentera en dynamisk spirometriundersökning.

Efter kursen 

Efter kursen kommer du:

  • Ha kännedom om och kunna reflektera över evidensbaserade riktlinjer vid dynamisk spirometri.
  • Självständigt kunna förbereda, utföra och dokumentera en spirometriundersökning enligt evidensbaserade riktlinjer.
  • Kritiskt värdera undersökningens utförande, tolka resultatet och reflektera över den kliniska betydelsen.

Sagt om kursen

"Föreläsningarna var bra och informativa med mycket bra info som stegrades under kursen på ett pedagogiskt sätt."

"Bra med praktiska övningar med att testa både blåsa och instruera klasskamrater att blåsa."

Kursupplägg

Kursen bygger på kursdeltagarnas tidigare kunskaper och färdigheter och har fokus på lungfunktionsmätningar - från patientinformation till tolkning.

Utbildningen är indelad i två delar.

  • Bakgrundsföreläsning om obstruktiva lungsjukdomar, lungfysiologi och riktlinjer för undersökning.
  • Praktiska demonstrationer med lärarledda och självständiga övningar i utförande, dokumentation, tolkning och värdering av resultat.

Ur kursinnehållet

Utbildningen är indelad i följande delar:

  • Föreläsning om obstruktiva lungsjukdomar och lungfysiologi.
  • Teorin bakom undersökningens utförande och tolkning av resultat.
  • Möjliga felkällor och funktionskontroll.
  • Praktiska demonstrationer och självständiga övningar i utförande, dokumentation och värdering av resultatens betydelse.

Kursplan

Kursplan för Spirometri i teori och praktik. 

Behörighet

Kursen vänder sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter eller läkare.

Tid och plats

Kursen har följande kursdagar; 22-23 januari samt 19-20 februari 2024.

Kursen ges vid Södersjukhuset, Stockholm, Jägargatan 20, 118 67 Stockholm

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Susanne Lundin, kursledare, specialistsjuksköterska barn-och ungdom/hud, PhD-student
Institutionen för forskning och utbildning, Forskningscentrum
E-post: Susanne.Lundin@ki.se

Inger Kull, kursansvarig
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Vid administrativa frågor, så som anmälan:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

Pris

6 900 SEK exkl moms. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 6 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp