Facade Aula Medica

ST-kurs i Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition

Mag-tarmsjukdomar inklusive nutritionssvårigheter, och lever- pankreassjukdomar är sammantaget mycket vanliga hos barn och ungdomar. En bred kunskap inom BGHN är därför nödvändig för läkare som skall jobba inom såväl barnhälsovård som pediatrisk öppen- och slutenvård. Denna kurs ger dig konkreta redskap för att självständigt utvärdera och åtgärda sjuka barns nutritionsbehov.

Om kursens innehåll

Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition (BGHN) är en helt central del inom Barn- och ungdomsmedicin. Nutritionslära är grunden för det medicinska omhändertagandet av det växande barnet, och kunskap om de vanligare tillstånden inom barngastroenterologin är nödvändig.

Barnhepatologi innefattar läran om leversjukdomar och utredning samt behandling av dessa. Svårt lever- och pankreassjuka barn sköts gemensamt av barnhepatologer/ -gastroenterologer och barnläkare i öppenvård, varför grundläggande barnhepatologisk kunskap är viktig för alla barnläkare.

Kursen ger:

 • aktuell praktisk och teoretisk kunskap inom ämnesområdet, på såväl basal som fördjupad nivå
 • kunskap om högprevalenta tillstånd som funktionella buksmärtor och födoämnesintolerans samt inflammatorisk tarmsjukdom
 • kunskap om ovanliga men allvarliga åkommor i lever, gallvägar och bukspottskörtel
 • översikt av de missbildningar och andra kirurgiska tillstånd som kan kräva kirurgiskt omhändertagande
 • konkreta redskap för att självständigt utvärdera och åtgärda sjuka barns nutritionsbehov
 • förutsättningar för långsiktig kontakt mellan deltagare, kursgivare och deras hemkliniker efter avslutad utbildning.

Syfte och mål

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för ett mer enhetligt, evidensbaserat omhändertagande av barn med mag-tarmsjukdomar, samt lever-och pankreaksjukdomar i hela landet.

Varje kursdeltagare ska efter genomgången kurs självständigt kunna handlägga barngastroenterologiska, hepatologiska samt nutritionsfall på central lasarettsnivå samt kunna uppmärksamma sådana fall som kräver regionspecialisters medverkan.

ST-mål (kunskapsmål/lärandemål)

SOFS 2015:8:

 • Allmänmedicin: c6
 • Barn- och ungdomskirurgi: c6, c7
 • Barn- och ungdomsmedicin: c8
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c6, c7, c10
 • Skolhälsovård: c1, c8

HSLF-FS 2021:8:

 • Allmänmedicin: STc6
 • Barnkirurgi: STc6, STc7
 • Barn- och ungdomsmedicin: STc8
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc6, STc7, STc10
 • Skolhälsovård: STc1, STc8

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar på förmiddagen, och seminarier i mindre grupper på eftermiddagarna. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande på kursen samt förberedelse, dragning och diskussion i seminarieform av ett eget fall. En frivillig kursmiddag arrangeras på onsdagskvällen som var och en som deltar i den själv bekosta.

Målgrupp

ST-läkare eller specialistläkare som arbetar inom barnhälsovård, pediatrisk öppen- eller slutenvård samt skolhälsovård.

Deltagare som gått mer än hälften av sin ST-utbildning prioriteras. I övrigt är det först till kvarn-principen som används.

Tid och plats

Datum: 16-20 oktober 2023

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Huddinge

Pris

8 700 kr exkl. moms.

I priset ingår två luncher (måndag och fredag), samt för- och eftermiddagskaffe med smörgås och småkaka, samt USB-sticka med innehållet från Dropbox-mappen för de som så önskar.

Föreläsare

 • Afrodite Psaros Einberg, med dr, överläkare
 • Henrik Arnell, med dr, överläkare, sektionschef
 • Gandom Kharrazi, bitr överläkare
 • Thomas Casswall, docent, överläkare
 • Maria Essén Qamhawi, specialistläkare
 • Björn Fischler, professor, överläkare
 • Fredrik Lindgren, bitr överläkare
 • Ylva Longueville, specialistläkare
 • Petter Malmborg, med dr, överläkare
 • Silvia Malenicka, specialistläkare
 • Natalia Mouratidou, bitr överläkare
 • Agneta Uusijärvi, med dr, överläkare
 • Cecilia Zetterström, med dr, överläkare
 • Christina Wahlstedt, nutritionssjuksköterska
 • Tomas Wester, professor, överläkare barnkirurg

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Afrodite Psaros Einberg, kursledare
Enheten för Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, samt Karolinska Institutet
E-post: afrodite.psaros-einberg@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: Sandra.Lannergren@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 8 700 kr
Sista anmälningsdagen:

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230062)."