ST-kurs i Diagnostisk patologi av tyreoideas sjukdomar, 14-16 november 2022

Denna kurs erbjuder en koncentrerad möjlighet till att skaffa sig grundläggande kunskaper om utskärning av operationspreparat, morfologisk diagnostik samt aktuella immunhistokemiska och molekylärpatologiska analysmetoder för optimal diagnostisk och prognostisk diagnostik.

Vid tiden för kursen kommer nästa WHO-klassifikation för endokrina tumörer finnas utgiven och vara inarbetad i kursen. En uppdaterad kurs utlovas.

”Välkommen till den enda svenska ST-kursen som är helt och hållet inriktad på ST-läkare i klinisk patologi och som täcker såväl benigna som maligna tyreoideasjukdomar.”
Anders Höög, kursansvarig

Syfte och mål

Syftet med kursen är att deltagande ST-läkare som arbetar på sjukhus med tyreoideakirurgi efter genomgången kurs skall vara helt uppdaterade med hur diagnostiken skall drivas enligt senaste riktlinjer. För de ST-läkare som arbetar på sjukhus där tyreoideakirurgi ej förekommer ger kursen en chans att få utbildning motsvarande lärandemålen för ST inom området tyreoideas sjukdomar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi. Då förkunskaper i utskärningslära och mikroskopisk diagnostik krävs är denna kurs inte lämplig för andra specialiteter. Du som deltagare bör ha minst ett års erfarenhet av allmän utskärning och mikroskopering.

För de ST-läkare som ej arbetar på sjukhus med tyreoideakirurgi kommer rekommendationer om lämplig litteratur som förberedelse medfölja antagningsbeskedet.

Kursupplägg

Inför kursen kommer ett antal fall som exemplifierar de olika avsnitten av kursen finnas tillgängliga. Dessa fall kommer att diskuteras under kursen och också finnas tillgängliga en tid efter för repetition. Själva kursen består av föreläsningar enligt schemat samt med möjlighet att diskutera ämnena och fallen. Sista dagen har kursdeltagarna möjlighet att påverka innehållet och vad som tas upp (se exempel i schemat).

ST-mål

För den primära målgruppen som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

ST SOS 2015: C1, C2, C3, C4 samt C7 (användning och tolkning av IHC och Molekylära analyser).

ST SOS 2021: STc1, STc2, STc3, STc4 samt STc7.

Tid och plats

Tid: 14-16 november 2022.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Cancer Centrum Karolinska (CCK).

Pris

11 900 kr exkl. moms.

I priset ingår lunch och fika samtliga dagar, en gemensam middag (dag 2), samt litteratur.

Schema

MÅNDAG 14 NOVEMBER
10.00-10.30 Introduktion och utskärningsrutiner
10.45-11.30 Benigna knölar i tyreoidea – bästa handläggning
11:45-12:30 Hyperfunktion (Graves, toxiska adenom, toxisk nodös kolloidstruma)
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00 Tyreoiditer
14:15-16.30 Follikulära tumörer (adenom, FT-UMP, follikulär cancer) och TERT promotormutation

TISDAG 15 NOVEMBER
08.30-9:15 Nationella Vårdprogrammet TNM 8 och SVF
09:30-10:15 Papillär cancer, dess varianter inkl. NIFTP, BRAF-mutation
10:30-11:15 forts Papillär cancer inklusive BRAF-mutation
11:30-12:15 forts Papillär cancer, ex.: ett komplett PAD
12:15-13:15 Lunch
13:15-14:15 Medullär tyreoideacancer och dess gradering
14:15-15:15 Buffert tid inkl e.m.-fika
15:15-16:00 Poorly differentiated och anaplastisk tyreoideacancer
16:15-17.00 Tyreoideacytologi och vanlig utredning av knöl i tyreoidea
19.00 - Gemensam middag på Elite Carolina Tower (inom gångavstånd från sjukhusområdet)

ONSDAG 16 NOVEMBER
08.30-9:00 Sammanfattning av nyheter i WHO 2022 som påverkar tyreoideadiagnostiken
9:15-9:45 Immunhistokemiska analyser inom tyreoideadiagnostik, praktiska råd, bra antikroppar och tolkning
10:00-10:45 Examination
11:00-11:45 Genomgång av examination, frågor och diskussion
11:45-13:00 Lunch
13:00-14:30 ”Enligt kursdeltagarnas önskemål”. Ett urval av ämnena:

  • Handhavande av lymfkörtelutrymning (regio VI, II-V)
  • Hashimoto med knöl – är det äkta tumör eller pseudotumör
  • Hur används TIRADS (Ultrasound risk stratification)
  • Oxyfil differentiering i tyreoidea
  • Lämplig arbetsgång vid tyreoideadiagnostik
  • Medial halscysta
  • Oväntade fynd i och kring tyreoidea
  • Peroperativa fryssnitt i tyreoideadiagnostik
  • Struma ovarii

14:30 Reflektioner och utvärdering
15:00 Avslutning

Medverkande

Anders Höög, kursledare
Docent och överläkare, sedan 30 år aktiv inom subspecialiten endokrin patologi, verksam på Karolinska Universitetssjukhuset och 2014-2018 på Linköpings Univiersitetssjukhus. Har tidigare genomfört flera ST-kurser inom tyreoideapatologi. Representerar ämnet patologi i Nationella Vårdprogramsgruppen för tyreoideapatologi samt medlem i patologföreningens KVAST-grupp för tyreoidea- paratyreoidea- och binjurediagnostik.

Christofer Juhlin
Docent, biträdande överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, inriktning diagnostisk endokrin patologi samt forsknings- och utbildningsaktiv inom området. Medförfattare till flera kapitel i 2022 WHO Classification of Endocrine and Neuroendocrine Tumours. Representerar ämnet patologi i Nationella Vårdprogramsgruppen för tyreoideapatologi samt medlem i patologföreningens KVAST-grupp för tyreoidea- paratyreoidea- och binjurediagnostik.

Martin Hysek
Specialist i klinisk patologi och cytologi. Verksam inom cytologi och forskningsaktiv med inriktning mot tilläggsmarkörer i tyreoideadiagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 3

Om uppdragsutbildning