ST-kurs Psykiatriska sjukdomar med debut i hög ålder - diagnos och terapi, HT23


Denna kurs ger dig fördjupad kunskap och ökad kompetens inom äldrepsykiatri. Den tar upp både utredning, diagnostik och terapeutiska insatser vid de vanligaste psykiatriska sjukdomar som debuterar i hög ålder.

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

- Benjamin Franklin (1706-1790)

Om kursen

Detta är en unik interaktiv kurs med kliniskt erfarna föreläsare varav flera med forskningsexpertis i psykiatriska sjukdomar hos äldre. 

Kursen behandlar flera problematiska områden:

 • Differential diagnostik mellan psykiatriska och somatiska komorbiditeter ofta förekommande med stigande ålder
 • Samarbete med kommunala aktörer/socialarbetare
 • Legala aspekter vid behandling av svåra psykiatriska tillstånd hos äldre

Datum

Kurstart 6 september (vecka 32).

Föredrag onsdagar kl.13.00-16.00 i 10 veckor mellan vecka 36 t.o.m. vecka 45.

Plats

Digitala föreläsningar via Zoom.

Material och examination via lärplattformen Canvas.

Pris

5 000 kr exkl. moms.

Kursens mål

Kursdeltagare ska utveckla kompetens inom följande områden

 • identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar och särskilja dessa från somatiska sjukdomar
 • särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • redogöra för användning av mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri inklusive instrument för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
 • terapi vid psykiatriska sjukdomar i hög ålder

Målgrupp

ST-läkare i psykiatri, geriatrik och allmänmedicin.

Fortbildning för specialister i geriatrik, psykiatri, rättspsykiatri, beroende- och rehabiliteringsmedicin, neurologi. Fortbildning för andra hälsoprofessioner (kuratorer/social arbetare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, tandvårdspecialister).

Ur kursinnehållet

 • Det normala åldrandet
 • Särskiljning kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande
 • Särskiljning äldrepsykiatriska sjukdomar från somatiska sjukdomar och tillstånd (exempelvis metabola och elektrolytrubbningar) eller läkemedelsbiverkningar
 • Identifiering äldrepsykiatriska sjukdomar depression, ångest, psykos, konfusion och kognitiv sjukdom
 • Vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri
 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • Planering av behandling av psykiatriska sjukdomar hos äldre
 • Kommunens roll i omhändertagandet av äldre personer med psykiatriska sjukdomar, inklusive demens

ST-mål (kunskapsmål/lärandemål)

SOFS 2015:8:

 • Allmänmedicin: a2, b1, b2, c3
 • Beroendemedicin: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Geriatrik: a2, b1, b2, c3, c4, c9, c13
 • Neurologi: a2, b1, b2, c3
 • Psykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c7
 • Rehabiliteringsmedicin: a2, b1, b2, c4
 • Rättspsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3
 • Äldrepsykiatri: a2, a6, b1, b2, b3, c2, c3, c4, c9, c10

Kursupplägg

Undervisningen består av webbaserad kurslitteratur och kollegiala samtal i samband med föreläsningar samt praktiska moment bestående av paneldiskussioner.

Tillträde till den interaktiva kursdelen kräver (1) godkänt kunskapsprov (40-45 flervalsfrågor) baserad på självstudier av kursmaterialet och (2) inlämning av fallbeskrivning med tydlig frågeställning enligt mall.

Kursledare

Simona Sacuiu, med dr och specialist i psykiatri, Kognitiv Mottagning i Solna, Karolinska universitetssjukhuset och affilierad NVS Klinisk Geriatrik, Karolinska Institutet.

Linda Furuäng, ÖL specialist i psykiatri Äldrepsykiatrisk mottagning i Alvik.

Schema och föreläsare

Uppdateras här inom kort.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:                      

Simona Sacciu, kursledare, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet              E-post: simona.sacuiu@regionstockholm.se

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 5 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Antal kursdagar: 10

Om uppdragsutbildning