Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 2023

23-24 oktober är det dags för den första svenska kongressen inriktad på personlighetssyndrom ! Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din kunskap och få en uppdatering om diagnostik, behandling och implementering. 25 oktober erbjuds även heldagskurser med fördjupning inom ICD-11 diagnostik respektive GPM-behandling. Kongressen är fulltecknad, men du kan anmäla sig till den digitala livesändningen.

Kongressen är ett samarbete med Psykiatri Sydväst.

Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 oktober 2023

Diagnostik, behandling och implementering 

Intresset för personlighetsyndrom i vården har ökat stadigt de sista åren. Inom både psykiatri och primärvård utgör denna grupp personer ofta en särskild utmaning både vad gäller bemötande, diagnostik och behandling. Modellerna för personlighetssyndrom i kommande ICD-11 respektive DSM-5 AMPD innebär förändringar i hur personlighetssyndrom både konceptualiseras och utreds. De välkända behandlingarna för Borderline Personlighetssyndrom börjar nu få sällskap av generalistiska behandlingar som kan vara aktuella utanför den högspecialiserade vården.

Denna kongress syftar till att öka kunskap och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Den riktar sig till forskare och kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. 

Föreläsningarnas innehåll

  • ICD-11 och DSM-5 alternativa modell innebär stora förändringar i hur vi diagnosticerar och kanske också hur vi ser på personlighetssyndrom. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta?
  • Specialiserad vård vid personlighetssyndrom - uppdatering.
  • Hur kan fler erbjudas behandling vid personlighetssyndrom? I stället för bara högspecialiserade team för Borderline, Good Psychiatric Management för personlighetsproblematik, som kan användas i många verksamheter.
  • Tvångsvård vid suicidalitet och självskada – etiska aspekter och rekommenderade arbetssätt
  • Att leva med olika diagnoser, inklusive personlighetssyndrom och sedan få autism - journalist Lina Liman, författare till boken “Konsten att fejka arabiska”
  • Gränsen mellan normal personlighet och patologisk personlighet i medicinskt och kulturellt perspektiv
  • Klinikerns ABC: Att känna igen och bemöta personer med borderline, narcissism och psykopati

Observera att vissa av föreläsningarna kommer att ges på engelska. 

Ytterligare föreläsningar kommer tillkomma med presentationer av ”abstracts” kring egen forskning eller behandlingsupplägg.

Biomedicum på KI campus Solna
Biomedicum på KI campus Solna Foto: Stefan Zimmerman

Tid och plats

Den svensk personlighetspsykiatrisk kongressen genomförs 23 - 24 oktober 2023 på Karolinska Institutet campus Solna, Biomedicum.

Kongressen kommer även livesändas digitalt via Zoom.

På kvällen efter första kongressdagen 23 oktober, kommer en middag på närliggande restaurang att arrangeras till självkostnadspris för respektive deltagare. Du anmäler dig till denna i samband med anmälan till kongressen.

25 oktober 2023 erbjuds även heldagskurser med fördjupning inom ICD-11 diagnostik respektive GPM-behandling på Karolinska Institutet campus Solna.

Huvudtalare

Professor Emeritus Peter Tyrer

Professor Emeritus Peter Tyrer, Imperial College, Storbritannien

Peter Tyrer är mycket välkänd inom området personlighetssyndrom, bland annat som ordförande i ICD-11 arbetsgrupp för personlighetssyndrom. Han har även utvecklat Nidoterapi och publicerat flera böcker och oräkneliga artiklar inom många psykiatriska områden.

Han är känd för att ta patienternas perspektiv och att utmana föråldrade strukturer och synsätt.

Föreläsning

Personality disorders, how did we get here and where do we need to go now?

Lois Choi-Kain

Psykiatern Lois Choi-Kain, Director of Gunderson Personality Disorders Institute, USA

Lois Choi-Kain har länge arbetat med forskning och metodutveckling gällande behandling av Borderline personlighetssyndrom. Hon är utbildad DBT- och MBT-terapeut och utvecklar Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder. GPM är en ateoretisk, generalistisk behandling användbar utanför de borderlinespecialiserade teamen och som tillvaratar den kompetens som finns i verksamheten.

Hon har också intresserat sig för behandling av narcissistisk personlighetssyndrom.

Föreläsning

From the GP to the ward, how to create access to good enough treatment.

Program

Hela programmet hittar du här. 

Extra kursdag 25 oktober

I samband med kongressen ges även en extra kursdag 25 oktober:

Pris

Deltagare

Pris vid anmälan till och med 31 augusti: 5 000 kr per deltagare exklusive moms. 

Pris vid anmälan från och med 1 september: 5 500 kr per deltagare exklusive moms. 

Digitalt deltagande: 5000 kr per deltagare exklusive moms. 

Föreläsare

Föreläsare går kostnadsfritt den dagen de föreläser.

Pris för ytterligare en dag, utöver den dag de föreläser:

  • Vid anmälan till och med 31 augusti: 2 500 kr exklusive moms. 
  • Vid anmälan från och med 1 september: 2 750 kr exklusive moms. 

Anmälan till Kongressen 23-24 oktober

Kongressen är fulltecknad men du kan anmäla dig för att delta i den digitala livesändningen. Sista anmälningsdag är 9 oktober 2023.

Observera att kongressen ges som uppdragsutbildning. Du går den via din arbetsgivare. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kongressen vid för få anmälda.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Ansvarig institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Profile image

Christian Rück

Professor/Överläkare

Kontakt

Ulla Finati

Projektkoordinator
MA
Innehållsgranskare:
2024-05-17