Pussel format som ett huvud där två pusselbitar saknas i hjärnan.

Träning vid Parkinsons sjukdom – från teori till klinisk tillämpning, HT23

Den här kursen ökar dina kunskaper om de komplexa symptomen vid Parkinsons sjukdom. Den ger även dig som fysioterapeut färdigheter att kunna utvärdera och behandla symptomen. Kursen har sin utgångspunkt i evidens och ett fokus på gång och balans.

Kursens bakgrund

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i samhället och leder till såväl motoriska som icke-motoriska nedsättningar. Nedsatt balans och ökad fallrisk är vanliga konsekvenser av sjukdomen och motverkas inte genom medicinering. Numera rekommenderas fysioterapi i form av fysisk träning som komplement till medicinering, och specifika riktlinjer har utarbetats. Det finns idag ett ökande behov av träningsmöjligheter för personer med Parkinsons sjukdom, inte minst inom rehabilitering och primärvård.

Om kursen

Genom kliniknära forskning med fokus på gång- och
balansförmåga har vår forskargrupp utvärderat metoder för att undersöka och rehabilitera personer med Parkinsons sjukdom. Resultaten har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och forskargruppen kan nu stolt erbjuda en poänggivande kurs vid Karolinska Institutet. Parkinsonförbundet har genom ekonomiskt stöd bidragit till framtagandet av kursen

Kursens syfte

Syftet med denna kurs är att öka kunskap och färdigheter för fysioterapeuter vid Parkinsons sjukdom, träning och specifikt utmanande balansträning i grupp.

Kursens mål

Efter kursen kommer du kunna:

  • Förklara motoriska och icke-motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom samt dess inverkan på rehabilitering och motoriskt lärande.
  • Förklara hur olika system och symtom påverkar balansen vid Parkinsons sjukdom samt diskutera hur detta påverkar träningsinterventioner.
  • Kritiskt granska den senaste evidensen kring träning vid Parkinsons sjukdom och de fysioterapeutiska riktlinjerna.
  • Bedöma och värdera kliniska test, som avser utvärdering av gång- och balansförmåga vid Parkinsons sjukdom.
  • Förklara teorin bakom HiBalance-programmet och kunna genomföra detta i klinik, inklusive design av specifika övningar och reflektera kring dessa.

Kursplan

Kursplan för träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk tillämpning, 4,5 hp

Kursledning

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Föreläsare

Erika Franzén, professor, leg. fysioterapeut
Breiffni Leavy, med dr, leg. fysioterapeut
Hanna Johansson, med dr, leg sjukgymnast
Niklas Löfgren, med dr, leg. fysioterapeut
David Conradsson, med dr, leg. fysioterapeut

Tid och plats

Digitala kursträffar under 7-8 september, 12-13 oktober samt 8 december 2023. Mellan kurstillfällena arbetar du med uppgifter på lärplattformen Canvas.

Kursen utförs helt digitalt på distans via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Du får tillgång till allt digitalt material (filmer, föreläsningar, dokument etc.) under ett års tid.

Pris

7 500 SEK exkl. moms

Citat från tidigare kursdeltagare

”Bra att varva teori och praktik angående HiBalance. Röd tråd på upplägget av föreläsningarna och bra att det var flera olika föreläsare. Fått bredare kunskap om de olika balanskomponenterna.”

”Äntligen en praktisk utbildning som ger oss något som är direkt relevant och applicerbart till patienten.

Behörighet

Fysioterapeut/sjukgymnastexamen eller minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Hanna Johansson, PhD, leg. sjukgymnast, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
E-post: hanna.johansson.1@ki.se

Vid administrativa frågor:

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 7 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp

Studieform: Digitalt på distans