Facade Aula Medica

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, HT23

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom (TF-KBT) som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra TF-KBT för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Bakgrund

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd.
TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under den här kursen kommer deltagarna att få klinisk kunskap om hur man bedriver behandling med TF-KBT hos barn och ungdomar med PTSD.

Denna kurs är den andra av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT. (Den första delkursen heter TF-KBT teori). 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Kursupplägg

Kursen kommer huvudsakligen att bestå av metod-handledning i grupper om fyra deltagare, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

Intyg krävs från enhetschef om att deltagaren kommer att kunna genomföra en TF-KBT behandling av minst 1 barn/ungdom med diagnos PTSD under kursperioden. Godkänt genomförande av kursen TF-KBT teori.

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför ovan nämnda verksamhetsområden och då utgår en kurskostnad på   15 900 SEK, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta projektsamordnare Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se

Datum

Kursen startar under vecka 35, 2023 och handledning kommer därefter att pågå under tio handledningstillfällen fram t.o.m vecka 49, 2023.

Plats

Utbildningen är förlagd till Stockholm. Lokal meddelas vid senare tillfälle.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Josefin Ahlqvist, kursansvarig, Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap

E-post: josefin.ahlqvist@regionstockholm.se 

Vid administrativa frågor:

Sarah Thylén, kursadministratör, Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap

E-post: sarah.thylen@ki.se 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 12 juni 2023.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats.

SLSO-personal från Psykiatrin har förtur. Därefter har SLSO-personal från Primärvården förtur gentemot gentemot deltagare utanför Region Stockholm och Region Gotland.

OBS!
Du behöver även skicka in en meritportfölj (inklusive intyg på din examen) signerad av din enhetschef som intygar att du kommer att kunna genomföra en PTSD-behandling med barn och ungdom under kursperioden.

Länk till meritportföljen finns i anmälningsformuläret.

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp

Kursen är kostnadsfri för en del grupper anställda. För mer info se under "Pris" i kursbeskrivningen.