Vaccination

Vaccinering i praktiken, HT23

En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Utbildningen uppfyller också Socialstyrelsens krav för att ge verksamhetschefer underlag för behörighet för sjuksköterskor att ordinera vissa programvaccinationer till vuxna.

Kursens syfte och mål

 • Fördjupa kunskapen hos läkare och sjuksköterskor som arbetar praktiskt med patientfrågeställningar kring vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller vaccinerar barn eller vuxna.
 • Ge fler sjuksköterskor behörighet att självständigt ordinera vissa programvaccinationer. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43 och HSLF-FS 2021:62) ger denna utbildning verksamhetschefer underlag för behörighet för att sjuksköterskor självständigt ska kunna ordinera vissa programvacciner.

Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap inom vaccinologi: effekt, biverkningar, intervall och allergier med fokus på programvaccinationer.

Du kommer även få kunskaper om de vanligaste vaccinerna som inte omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kursupplägg

Kursen utgörs av två separata block om tre respektive två dagar med ca 6-8 veckor däremellan. Den första dagen kommer deltagarna göra ett anonymt diagnostiskt prov. Detta prov kommer återkomma i samma form den sista kursdagen.

Första blocket utgörs främst av katedrala föreläsningar och faktagenomgång.

I mellanperioden arbetar deltagarna självständigt med en fördjupningsuppgift. Detta arbete motsvarar 5 dagars studier.

Andra blocket utgörs av interaktion mellan deltagarna sinsemellan och med kursledarna utifrån det självständiga arbetet i mellanperioden och tidigare katedrala föreläsningar. Gemensamma redovisningar och falldiskussioner kommer att utnyttjas.

Examinationsformen utgörs av färdigställt fördjupningsarbete och avslutande diagnostiskt prov.

Ur kursinnehållet

 • Basal vaccinologi
 • Fakta om programvaccinationer
 • Fakta om alla övriga vacciner
 • Allergier
 • Biverkningar
 • Intervall mellan vacciner
 • Särskilda patientgrupper
 • Falldiskussioner

Kursplan för Vaccinering i praktiken, 3hp

Tid och plats

 • Block 1: Tre heldagar 30-31 augusti samt 1 september 2023.
 • Eget fördjupningsarbete motsvarande fem dagar.
 • Block 2: Två heldagar 16-17 november 2023.

Plats: Karolinska Institutet, Solna

Pris

9 500 SEK exkl. moms.

Sagt om kursen

"Alla föreläsningar har varit fantastiska och inspirerande! Hög nivå och en ära att få lyssna till och lära av de bästa"

"Jättebra och lärorik kurs"

"Fantastiskt med alla expertföreläsare"

Kursens målgrupp

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom både primärvård, infektionssjukvård, barnsjukvård, elevhälsa, barnhälsovård, företagshälsovård och privata vaccinationsmottagningar som arbetar praktiskt med vaccinfrågeställningar och vaccinerar barn eller vuxna som en del av sin verksamhet.

Denna uppdragsutbildning arrangeras på uppdrag av Expertgruppen för vaccinationer i Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna/Enheten för infektionssjukdomar. Den är i första hand riktad till läkare och sjuksköterskor som är yrkesmässigt verksamma med att praktiskt vaccinera i Region Stockholm. Det gäller både offentliga och privata aktörer från primärvård, barnhälsovård, infektions- och barnkliniker, företagshälsovård samt privata vaccinationsmottagningar.

I mån av plats erbjuds deltagande till sökanden från andra län och regioner.

Kursledning

Helena Hervius Askling, kursansvarig, docent, överläkare infektionssjukdomar, Akademiskt Specialistcentrum Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm och Avdelningen för infektionssjukdomar. Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

E-post: helena.hervius.askling@ki.se

Dr Johanna Rubin, PhD, biträdande kursledare, Folkhälsomyndigheten.

E-post: johanna.rubin@folkhalsomyndigheten.se

Veronica Woxén, kursamanuens, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

E-post: veronica.m.woxen@regionstockholm.se

Information om medverkande föreläsare kommer senare.

Mer information

För administrativa frågor
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08-524 838 91
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

I anmälan ber vi de sökande kort motivera varför de önskar gå kursen och på vilket sätt de arbetar med vaccinering. Deltagare väljs ut baserat på behörighet och motivation. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp