Möte mellan två personer

Våld i nära relationer VT24

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna distanskurs på 3 högskolepoäng är framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare. Den kan även vara en utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen.

Kursdeltagare berättar

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld.

Karolinska Institutet tog först fram denna kurs på uppdrag av Stockholms stad och utbildningen gavs till över 3 000 medarbetare under tre år. Kursen har nu uppdaterats med nya inspelade föreläsningar och omarbetats så att den är helt webbaserad.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Målgrupp

Den riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, exempelvis du som arbetar inom hälso- och sjukvården, äldrevården, socialtjänst, psykiatri eller inom skolväsendet. Den riktar sig även dig med arbetsledande tjänst eller personalansvar inom dessa områden.  

Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen från dag ett. 

Upplägg

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och består av två moduler med 15 inspelade föreläsningar av 8 olika experter inom området, samt tre delar med instuderingsmaterial och avslutas med en webbaserad examination.

Kursen är helt webbaserad och framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare. Du väljer att antingen genomgå det webbaserade materialet individuellt eller tillsammans med någon eller några i grupp. Webbkursen är öppen dygnet runt under sex veckors tid. Du kan göra kursen på valfri plats, när det passar – från dator, mobil eller surfplatta. Examination gör du gör individuellt under de sista två veckorna. Upplägget är anpassat så att du ska kunna genomföra kursen närhelst det passar dig och din verksamhet.

Kursens innehåll

 • Vad är våld
 • Normalisering och uppbrott
 • Våld ger ohälsa
 • Våld i ungas nära relationer
 • Tand och munohälsa
 • Sårbarhet för att utsättas för våld
 • Äldre
 • Barn med funktionsnedsättning
 • Ställa frågor om våld
 • Anmälningsskyldigheten
 • Stöd och hjälp - samverkan
 • Socialtjänsten och rutiner
 • Heder och våld
 • Våldsutövare och behandling

Efter kursen

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

 • Granska faktakunskap och förklara hur denna kan tillämpas inom området våld i nära relationer.
 • Förklara konsekvenser på kort och lång sikt av att utsättas, bevittna och uppleva våld i nära relationer.
 • Identifiera tidiga tecken och symtom hos personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer.
 • Förstå vikten av att ha rutiner i bemötandet och handläggandet av personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer.
 • Förstå myndighetsutövning inom socialt arbete.

Kursplan

Kursplanen för Våld i nära relationer.

Pris

3 895 kr exkl. moms.

Datum

Kursstart 18 mars 2024. Kursslut 3 maj 2024.

Kursen erbjuder en helt frivillig kursträff via Zoom. Där kan du träffa kursledarna Björn Tingberg och Catharina Ahlsten och du har möjlighet att ställa frågor och diskutera. Datum för den frivilliga kursträffen är ännu inte bestämt. Uppdateras slutligt så snart det är klart.

Examinationen är öppen de två sista veckorna.

Plats

Digitalt på distans.

Kursledning

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.Dr., magisterexamen i pedagogik

Catharina Ahlsten, specialistsjuksköterska, barn och ungdom, fil.mag. i omvårdnad, barnmisshandel, Barnskyddsteamet

Anmälan

Vid gruppförfrågningar, kontakta projektledare Richard Markstedt: richard.markstedt@ki.se.

OBSERVERA: Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 3 895 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 3 hp

Studieform: Digitalt på distans