Vetenskapligt skrivande för ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset HT22

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Upplägg

Kursen löper på onsdagar under tiden 13 oktober - 15 december 2022 och omfattar åtta obligatoriska föreläsningsdagar med en del tid avsatt för individuellt skrivande samt även individuellt arbete mellan kursträffarna. Det individuella arbetet består av skrivuppgifter och kommunikation samt peer review av annan deltagares arbete som en del i lärandeprocessen. Alla kursuppgifter fokuserar på respektive deltagares egen forskning och/eller intresseområde. Det är inte en förutsättning att kursdeltagaren bedriver egen forskning eller har egna forskningsresultat, men om sådana finns kan de ligga till grund för de individuella uppgifterna.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren:

 • Förstå skillnader, karaktäristika och disposition för olika typer av publikationer (vetenskaplig artikel, abstract, short communication, case report etc) och vilken publikationsform som lämpar sig bäst i olika sammanhang.
 • Kunna använda terminologi som hör till vetenskapligt skrivande (impact factor, running title, capsule, abstract, acknowledgement, key words etc.).
 • Ha designat och presenterat en vetenskaplig poster.
 • Skrivit ett abstract, ett utkast till en vetenskaplig artikel, en populärvetenskaplig artikel, en projektplan, svar på kommentarer till reviewers och ett cover letter.
 • Ha förbättrat sina kunskaper om engelska i vetenskapligt skrivande och den språkliga strukturen i en vetenskaplig artikel.
 • Förstå och kunna tillämpa grunderna för populärvetenskapligt skrivande som ett verktyg för framgångsrika presentationer och projektplaner.
 • Ha kunskap om publikationsetik.
 • Tillämpa och förstå fokuspunkter (hur läsaren läser den vetenskapliga artikeln).
 • Kunna söka, värdera och organisera referenser (inklusive använda EndNote).
 • Använda grundläggande presentationsteknik och retorik för en posterpresentation.

Kursledning

Anna Hildenbrand Michelman, universitetsadjunkt, huvudlärare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Kursens innehåll

 • Terminologi i vetenskapligt skrivande
 • Individuella uppgifter
 • Ett utkast till vetenskapligt manuskript
 • Ett abstract
 • En vetenskaplig poster
 • En projektplan
 • Svar på kommentarer från reviewers
 • Ett cover letter
 • En populärvetenskaplig artikel
 • Skrivprocessen och engelska i vetenskapligt skrivande
 • Språk
 • Struktur
 • Vanliga misstag
 • Populärvetenskapligt skrivande
 • Referenssökning och referenshantering (EndNote)
 • Presentationsteknik för posterpresentationer
 • Publikationsetik

Kursträffar

2022

 • 1 december, kl. 13-17
 • 8 december, kl. 13-17
 • 15 december, kl. 13-17
 • 22 december, kl. 13-17

2023

 • 26 januari, kl. 13-17
 • 2 februari, kl. 13-17
 • 9 februari, kl. 13-17
 • 16 februari, kl. 13-17

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge deltagaren kunskap om hur forskningsresultat kan presenteras i olika skriftliga format.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Mer information

Vid administrativa frågor:
Christina Bäckman, projektsamordnare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp
Antal kursdagar: 8

Om uppdragsutbildning