Vidareutbildning medicinskt abdominellt ultraljud för röntgensjuksköterskor VT23

I modern radiologi är medicinskt ultraljud en viktig diagnostisk metod med stor potential. Då metoden i stor utsträckning är interaktiv fordras djupa kunskaper hos utövaren av de fysikaliska och tekniska aspekterna och bred kunskap om sjukdomar och de bakomliggande orsaker till sjukdomstillstånden.

Syfte och mål

  • Kursen ger kunskap i ett systematiskt undersökningssätt och fördjupning i anatomin så som den gestaltas med ultraljudsmetoden.
  • Den ger också en fördjupad kunskap i ultraljudssystemets tekniska och fysikaliska förutsättningar dessutom ges en fördjupning i den patologi som kan diagnostiseras med hjälp av medicinskt ultraljud.
  • Kursen ger dessutom ett vetenskapligt förhållningssätt till fortsatt utveckling och fördjupning av den medicinska ultraljudsmetoden.

Efter avslutad kurs kommer du:

  • Ha kunskaper i ultraljudsteknik och fysik för att kunna förstå/hantera de ingående parametrarna i en ultraljudsapparat och motverka de artefakter som kan uppkomma.
  • Kunna utföra en bukundersökning optimalt där olika anatomiska strukturer dokumenteras systematiskt.
  • Redogöra för sjukdomar och viss behandling avseende lever, mjälte, njurar, pancreas, gallblåsan, gallvägar, tarm och bukens stora blodkärl.
  • Förklara sambandet mellan sjukdomar i buken, bakomliggande orsaker och kliniska laboratorieresultat.
  • Förklara sambandet mellan patologi och undersökningsresultat med medicinskt ultraljud och även relatera till andra radiologiska undersökningsmetoder.
  • Analysera ultraljudsbilden avseende normal anatomi eller patologi.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Kursen var väldigt bra med mycket kunniga kursledare och föreläsare"
"Vi lärde oss metodiken på ett mycket systematiskt sätt och detta knöts till anatomin och patologin"

Kursupplägg

Kursen genomförs som en distanskurs på halvfart där regelbundna kursträffar ges vid Karolinska Institutet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) genomförs vid hemmakliniken av kliniken utsedd handledare.

Den teoretiska utbildningen bygger på föreläsningar, seminarier och studentens egna litteraturstudier.

Kursinnehåll

Då kursen leder till en ny yrkesfunktion krävs det av kursdeltagaren både ambition, intresse och tid för studier.

Kursplaner

Datum

Första informations/kursträffen blir i februari 2023. Mer specifikt datum meddelas senare under hösten 2022.

Plats

Kursträffarna hålls på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Alle 10, 5tr i Huddinge samt vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pris

110 000 kr exkl moms.

Kursansvarig institution

Institutionen för kirurgisk vetenskap, intervention och teknologi (CLINTEC) vid Karolinska Institutet. Enheten för radiografi är ansvarig kursgivare.

Kursledare

Maria Zetterman, sonograf, röntgensjuksköterska
Srecko Rijetcovic, sonograf, röntgensjuksköterska

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Jessica Ekberg, utbildningsadministratör, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
E-post: jessica.ekberg@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Deltagare antas till kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när anmälan godkänts av ansvarig chef enligt instruktioner i separat e-post.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 110 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 60 hp

Om uppdragsutbildning