Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp VT23

Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik yogautbildning som är förankrad i forskningen och som stärker dig i din yrkesroll. 

Sagt om kursen

Om kursen

Yogaträning ökar i popularitet världen över. Många vill använda yogaträning som en form av kompletterande behandling för ökad hälsa och symptomlindring men även som en form av prevention och välbefinnande. Du kommer under utbildningen få inblick i två olika yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bland annat astma-KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär, och till viss del ryggsmärta. Kursen lär ut en fysisk yogastil baserad på hathayoga.

Mål och syfte

Efter utbildningen kommer du kunna:

 • förklara fysiologiska och mentala verkningsmekanismer av yogaträning.
 • redogöra för den evidens som finns kopplad till dosering, övningsval och dess effekt på fysisk och mental hälsa och funktion vid olika sjukdomstillstånd.
 • själv genomföra enklare yogaövningar.
 • instruera och leda enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.
 • utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som komplement till olika sjukdomstillstånd.

Målgrupp

Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, naprapater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Kursen är även lämplig för idrottslärare, personliga tränare och hälsopedagoger.

Ur kursinnehållet

 • Grundläggande teori, och bakgrund till yogaträning.
 • Centrala begrepp inom yoga.
 • Fysiologi och verkningsmekanismer kopplat till yogaträning.
 • Anatomi.
 • Specifika effekter, befintliga riktlinjer samt dosering av olika yogaövningar/yogaprogram.
 • Egen kroppskännedom kopplat till yogaträning.
 • Olika pedagogiska metoder för att kunna instruera och leda en grupp.
 • Användning av olika yogahjälpmedel för att modifiera övningar till olika sjukdomstillstånd.
 • Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram.

Upplägg

Kursen går på halvfart under 10 veckor med fem fysiska träffar. Mellan kurstillfällena arbetar du med problembaserade uppgifter, såsom grupparbeten, inlämningsuppgifter av patientfall och kort inspelning av yogaprogram.

Kursplan

Mer information finns i kursplanen.

Examination

Muntlig och skriftlig tentamen som sker genom redovisning av patientfall samt en praktisk tentamen som innefattar att instruera delar av yogaträningsprogram (”live”) till övriga kursdeltagare digitalt på distans.

Datum och plats

Datum 2023:

 • 18-20 januari
 • 9-10 mars
 • 28 april

Kursen ges digitalt på distans via Zoom.

Pris

15 500 SEK exkl. moms.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp

Hur: Ges digitalt på distans

Om uppdragsutbildning