Utbildningar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nu har vi öppnat anmälan till våra uppskattade utbildningar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du psykolog som arbetar med utredning? Eller arbetar du med barn- och ungdomsgrupper inom skolan eller vården? Samtliga kurser ges digitalt på distans.

För dig som arbetar i skolan eller med barn och unga inom vården

Skolklass Foto: Unsplash.com
Klassrum. Foto: Unsplash.com

SKOLKONTAKT - social färdighetsträning i grupp för elever med autism

En utbildning för dig som arbetar med ungdomar i skolan, framför allt i senare delen av grundskolan och gymnasiet. Ger grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för elever med autism/autismliknande svårigheter och dokumenterat behov av social färdighetsträning i skolan.

Läs mer och anmäl dig till SKOLKONTAKT. 

KONTAKT: Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism

Få grundläggande, teoretiska och praktiska, kunskaper om social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autism enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.

Läs mer och anmäl dig till KONTAKT.

För dig som är psykolog

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Lär dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (även kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortat NPF) med fokus på barn och tonåringar.

Läs mer och anmäl dig till Utredningsmetodik för psykologer.

Specialistkurser i utredningsmetodik - adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga, utreda och diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt. Kurserna är ackrediterade som specialistkurser hos Psykologförbundet.

Specialistkurs i ADOS-2

ADOS-2 är ett beprövat ”gold-standard” diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att identifiera autistiska beteenden i olika åldrar. Kursen ger dig kunskaper om operationaliseringar av olika autistiska beteenden, vilket både hjälper dig att bedöma aktuella beteenden såväl som hur beteendena kan ha uttryckts tidigare i livet. Kursen är ackrediterad som specialistkurs hos Psykologförbundet.

Läs mer och anmäl dig till specialistkursen i ADOS-2.

För dig som arbetar med vuxna med adhd

PEGASUS: Gruppledarutbildning

Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första psykoedukativ intervention för en vuxen och dess närstående, efter att adhd-diagnos har konstaterats.

Läs mer och anmäl dig till PEGASUS: Gruppledarutbildning. 

Michelle Azorbo
2023-06-15