Utbytesprogrammet Nordplus

Är du nyfiken på hur det är att plugga i något av våra grannländer? Vill du träffa nya vänner och få en internationell dimension på din utbildning?

Nordplus ger dig som student vid KI möjlighet att under din utbildning studera en period vid ett partneruniversitet inom Norden.

Vad är Nordplus?

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Programmet bygger på samarbete i nätverk och ger dig som student möjlighet att studera vid ett lärosäte i Norden eller Baltikum under förutsättning att ditt utbildningsprogram deltar i ett Nordplusnätverk.

Utbytesstudier inom Nordplusprogrammet kan genomföras under 1 månad upp till ett helt år.

Vad krävs för att söka?

Ditt utbildningsprogram måste ingå i ett Nordplusnätverk för att du ska kunna delta i utbytesstudier inom Nordplus. Mer information hittar du på din programwebb.

Stipendium

Som Nordplusstudent får du ett Nordplusstipendium som varierar beroende på land och hur länge dina utbytesstudier pågår. Stipendiet betalas ut av det universitet som för närvarande koordinerar nätverket.

Kontakt

Kontakta din Internationella handläggare för mer information.

Document

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-06-13