Våld i nära relationer - kurs för dig som som möter människor i ditt arbete

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs är framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare och kan vara en utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen.

Ett par
Foto: Priscilla Du Preez på Unsplash

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld.

Karolinska Institutet tog först fram denna kurs på uppdrag av Stockholms stad och utbildningen gavs till över 3 000 medarbetare under tre år. Kursen har nu uppdaterats med nya inspelade föreläsningar och omarbetats så att den är helt webbaserad.

Syfte och mål

Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Målgrupp

Den riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete. Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen

Upplägg

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och består av två moduler med 15 inspelade föreläsningar av 8 olika experter inom området, samt tre delar med instuderingsmaterial och avslutas med en webbaserad examination.

Kursen är helt webbaserad och framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare. Du väljer att antingen genomgå det webbaserade materialet individuellt eller tillsammans med någon eller några i grupp. Webbkursen är öppen dygnet runt under sex veckors tid. Examination gör du gör individuellt under de sista två veckorna. Upplägget är anpassat så att du ska kunna genomföra kursen närhelst det passar dig och din verksamhet.

Kursplanen för Våld i nära relationer. 

Efter kursen

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Granska faktakunskap och förklara hur denna kan tillämpas inom området våld i nära relationer
  • Förklara konsekvenser på kort och lång sikt av att utsättas, bevittna och uppleva våld i nära relationer
  • Identifiera tidiga tecken och symtom hos personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer
  • Förstå vikten av att ha rutiner i bemötandet och handläggandet av personer som utsatts, bevittnat eller upplevt våld i nära relationer
  • Förstå myndighetsutövning inom socialt arbete

Pris

2 950 kr exkl. moms.

Datum

Kursstart 1 november 2021. Kursslut 13 december 2021.

Examinationen är öppen de två sista veckorna; 29 november - 13 december 2021.

Plats

Digitalt på distans.

Anmälan

Anmäl dig till Våld i nära relationer. Sista anmälningsdag är 11 oktober 2021.

Kursledning 

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.Dr., magisterexamen i pedagogik 

Catharina Ahlsten,  specialistsjuksköterska, barn och ungdom, fil.mag. i omvårdnad, barnmisshandel, Barnskyddsteamet

Möt våra kursledare 

Mer information

Annika Salomonsson

Projektkoordinator