Vanliga frågor och svar - Uppdragsutbildning vid KI

Här finns vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska delta. Utbildningen kan vara allt ifrån en endagskurs till ett helt paket av kurser under en längre period.

Vem får köpa/beställa uppdragsutbildning?

En arbetsgivare (juridisk person) kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning, däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det.

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Den organisationen som beställer kursen beslutar om vem som får delta. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda.

Kan jag som privatperson köpa en utbildning?

Nej, det är endast arbetsgivare/juridiska personer som kan köpa en uppdragsutbildning. Som privatperson kan du i stället söka till Karolinska Institutets ordinarie kurser och program.

Kan jag få akademiska poäng?

Ja, många kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen ställs samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Av kursbeviset kommer det framgå att kursen är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är inte utbildning på grund- eller avancerad nivå men kan tillgodoräknas som sådan.

Sker all utbildning på Karolinska Institutet?

I våra skräddarsydda utbildningar har uppdragsgivaren i många fall möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. Det kan vara i Karolinska Institutets lokaler eller i uppdragsgivarens egna. Det går också att välja om utbildningarna ska genomföras i seminarieform, ges som en workshop eller som distansutbildning via internet.