Skip to main content

Webbinarium: Förbättra din studieteknik hemma

Webbinarieserie i fyra delar med Björn Liljeqvist, författare till "Plugga smartare. Handbok i modern studieteknik".

Improve your study techniques
Foto: Björn Liljeqvist

Under fyra webbinarier får du tips på studieteknik i karantän, tekniker för att hantera krävande kurslitteratur, tips på strategier för bättre minne samt Q&A.

Samtliga webinarier spelades in finns tillgängliga under en begränsad tid på KI Play (logga in med ditt KI ID).

Webbinarium 1

Ensam hemma. Studieteknik i karantän: motivation, rutiner och ångan uppe.

Webbinarium 2

Läsa snabbt och långsamt. Tekniker för att hantera krävande kurslitteratur.

Webbinarium 3

Kom ihåg det du lär dig! Strategier för bättre minne, såsom associationstekniker och repetitionssystem för bättre inlärning.

Webbinarium 4

Frågestund! Vad behöver du hjälp med? Vad vill du bli bättre på? I det sista seminariet fick studenter chansen att ställa frågor till Björn Liljeqvist.

Studietips från webbinarierna

Nedan kan du även se några av de tips som Björn delade med sig av på webbinarierna.

Ensam hemma. Studieteknik i karantän: motivation, rutiner och ångan uppe

Tips:

 1. Håll avståndet! Alltså, avståndet mellan studier och annat. När allting blandas samman där hemma och det är svårt att veta om man pluggar eller vad man gör egentligen så blir kvaliteten låg, men timmarna går likafullt. Ett studiepass med kvalitet har en början, ett slut och en avgränsad uppgift.

 2. Timeboxing: Sätt ett alarm i klockan på en tjugo-fyrtio minuter, beroende på vad du känner är lagom. Läs och jobba utan att kolla på annat under detta pass. En kort paus, och sedan tar du ett nytt pass. Ett antal sådana studiepass bildar en arbetsdag.

 3. Mycket att göra? Töm huvudet i en lista. Känslan att man har mycket att göra kan hindra en från att alls komma igång. Punkta ner i text vad det är du behöver hinna med idag, och resten av veckan, så känns det lättare.

 4. Skriv dagbok! Ett erkänt bra verktyg för att hantera känslor och hålla motivationen uppe. Notera särskilt vad det är du lär dig, dag för dag. Det hjälper att ha något att hålla reda på.

 5. Om du fastnar på något och inte kommer igång: Nöj dig med något enklare, något mindre, men som ändå är i rätt riktning. Istället för att hela tiden tänka på det där du borde och måste, rikta uppmärksamheten på något som är genomförbart. Då brukar det lossna, och bit för bit blir vi klara med de stora uppgifterna också.

Apptips: Googla på "block distractions", "pomodoro apps" och "habit builders".

Läsa snabbt och långsamt. Tekniker för att hantera krävande kurslitteratur

Studietips:

 1. "Ska jag verkligen läsa det här?" Slentrianläsning är inte så effektivt. Bestäm dig för om du ska läsa en text eller inte. Formulera gärna för dig själv ett mål med ett läspass: "Jag ska läsa det här kapitlet för att få svar på frågan om glykolysen/DNA/tuberkulos". Eller " Jag ska läsa det här för att få ett hum om vad det handlar om." "Jag ska sammanfatta kapitlet i fem huvudpunkter."

 2. Översiktläs! Innehållsförteckningar, sammanfattningar, inledningar, instuderingsfrågor och liknande lättåtkomlig information är värdefull. Läs dessa först, så att du får en överblick innan du går in på detaljer.

 3. Förståelsen kommer så småningom, och inte alltid vid första läsningen. Att skumma igenom en text några gånger för att vänja sig vid den kan underlätta när man senare ska fördjupa sig i samma text.

 4. Djupläs i korta, fokuserade pass på 20-30 minuter i sänder. Sammanfatta vad du läser i egna ord, mentalt eller i anteckningar. Ta en kort paus mellan läspassen och förhör dig själv på föregående läspass innan du fortsätter med nästa. Om du inte kan säga "Denna text handlade om XYZ och det viktigaste var PQR", så är du inte klar än.

 5. Håll en penna i handen när du läser. För den under raderna som en hjälp för ögat och koncentrationen, och som en påminnelse om att detta är "jobbläsning", och inte nöjesläsning. Gör markeringar och skriv upp frågor du kommer på.

Kom ihåg det du lär dig!

 1. Skapa minnen när du pluggar
  Vi minns inte utan vidare. Ny kunskap måste kopplas ihop med något annat vi redan har i huvudet för att sitta. Ett knep är att lägga till "... för att ..." till varje sak man vill minnas, t.ex. "aminosyran heter valin, för att ..." och sedan en hittepå-förklaring, allt för att skapa en koppling.

 2. Minnesregler
  Levande bilder och berättelser, gärna överdrivna och absurda, är lättare att minnas än abstrakta resonemang. Tänk på hur saker ser ut, vad de låter som, hur de känns för att göra minnena starkare. För att minnas namnet på en medicin eller symptomen på en sjukdom, föreställ dig en känd person (Snövit? Gandalf? Cleopatra?) som drabbas av sjukdomen och uppvisar de olika sjukdomstecknen, kraftigt överdrivna.

 3. Retrospektion
  Inre tillbakablick, så kallad retrospektion, är en sorts minnesteknik som inte bygger på att skapa associationer och kopplingar. Istället vänder man blicken inåt och spelar upp för sin inre syn hur något man var med om var, man återupplever det. Efter en föreläsning, efter ett webinarium, en labb osv så kan man ta en stund och gå igenom det igen mentalt. Detta förstärker minnet, och över även upp uppmärksamheten.

 4. Korta sessioner, paus och repetition
  Arbetsminnet är en liten kopp, som måste tömmas i långtidsminnets stora hink då och då. När vi ska plugga in fakta behöver vi därför jobba i korta sessioner om tjugo-trettio minuter där vi skapar minnesberättelser och sedan flyttar över dessa i ett mer långvarigt minne. Detta sker när vi tar en kort paus på ca 10 minuter och sedan förhör oss själva.

 5. Intervallrepetition
  Repetera, efter tio minuter, sedan dagen efter, efter en vecka och efter en månad. I stora drag. Detta kallas intervallrepetition eller "spaced repetition". Det tar minst en månad innan något vi lärt oss verkligen har satt sig. För att tillämpa detta behöver vi ett verktyg. En studiedagbok med tre-fyra bokmärken som pekar ut vilka dagar som ska repeteras varje dag eller flash-cardprogram som Anki (apps.ankiweb.net) är till stor hjälp.

Kontakt