Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp)

Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik yogautbildning som är förankrad i forskningen och som stärker dig i din yrkesroll. Du kommer lära dig utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som kompletterande behandling för dina patienter.

Om kursen

Yogaträning ökar i popularitet världen över. Många vill använda yogaträning som en form av kompletterande behandling för ökad hälsa och symptomlindring men även som en form av prevention och välbefinnande. Du kommer under utbildningen få inblick i två olika yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bland annat astma-KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär, och till viss del ryggsmärta. Kursen lär ut en fysisk yogastil baserad på hathayoga.

Kursledaren Marian Papp berättar mer

Mål och syfte

Efter utbildningen kommer du kunna:

• förklara fysiologiska och mentala verkningsmekanismer av yogaträning.

• redogöra för den evidens som finns kopplad till dosering, övningsval och dess effekt på fysisk och mental hälsa och funktion vid olika sjukdomstillstånd.

• själv genomföra enklare yogaövningar.

• instruera och leda enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.

• utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som komplement till olika sjukdomstillstånd.

Vad säger tidigare deltagare?

Målgrupp

Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, naprapater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Kursen är även lämplig för idrottslärare, personliga tränare och hälsopedagoger.

Ur kursinnehållet

• Grundläggande teori, och bakgrund till yogaträning.

• Centrala begrepp inom yoga.

• Fysiologi och verkningsmekanismer kopplat till yogaträning.

• Anatomi.

• Specifika effekter, befintliga riktlinjer samt dosering av olika yogaövningar/yogaprogram.

• Egen kroppskännedom kopplat till yogaträning.

• Olika pedagogiska metoder för att kunna instruera och leda en grupp.

• Användning av olika yogahjälpmedel för att modifiera övningar till olika sjukdomstillstånd.

• Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram.

Mer information finns i kursplanen.

Datum och plats

10-12 mars, 15-16 april och 21 maj 2021. 
 
Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videomöten i Zoom: 10-12 mars 2021. Fysiska kursträffar: 15-16 april och 21 maj 2021 på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Om coronapandemin inte möjliggör kursträffar sker även dessa träffar på distans. 

Pris

15 500 SEK exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 20 februari. 

Vid frågor om anmälan, kontakta:

Ulla Finati

Projektkoordinator

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/handledning