Anmälnings- och studieavgifter

Du som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz är skyldig att betala anmälnings- och studieavgifter. Avgifterna infördes vid anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå som startade efter den 31 juli 2011.

Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap.

För att avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se.

Information om betalning till KI

Studenter som är avgiftspliktiga måste göra en delbetalning innan terminen startar. Delbetalningens storlek varierar beroende på utbildning. Studenter som erhåller stipendier från Svenska Institutet är undantagna.

Studenter som erhåller stipendier från Karolinska Institutet kommer att informeras separat om tilldelning och utbetalning.

Betalning av studieavgiften kommer ske genom banköverföring till ett angivet konto. Faktura med information om betalning skickas direkt till studenten.

KA
KI Antagningen
2021-02-22