Beleive läser till tandhygienist

Beleive studerar fjärde terminen på tandhygienistprogrammet.

Beleive studerar tandhygienistprogrammet
Beleive studerar tandhygienistprogrammet Foto: Helene Svanholm

Varför ville du läsa till just tandhygienist?

Jag har alltid velat utbilda mig inom ett vårdyrke. Tänder och munhälsan har stor betydelse i individers liv men behandlas ibland som en separat del av kroppen. Jag ville därför bli en del av de som jobbar med att förebygga orala sjukdomar och främjar allas munhälsa.

Vad är det bästa med utbildningen? 

Det bästa är att den kombinerar både praktik och teori. Tidigt i utbildningen får vi börja öva på klasskamrater på skolans egen studentklinik och vi får även vara ute på någon Folktandvård under några dagar för att få en inblick i hur arbetslivet kommer att se ut.

Hur ser en typisk vecka ut?

Veckorna varierar mycket. Ingen vecka är den andra lik beträffande antalet föreläsningar. Det händer att vi kan ha två till tre föreläsningar under en vecka, oftast är de schemalagda på för- eller eftermiddagen och ibland har vi en heldag med föreläsningar. Vi kan ha något seminarium, ibland i helklass men vi har också några där klassen delas i två grupper och då deltar man i ena seminarietillfället. Kravet för seminariet är aktivt deltagande genom diskussioner i mindre grupper eller i helklass. Till en del seminarium får man i små grupper förbereda och genomföra en presentation och sedan har övriga klasskamrater möjlighet att opponera och ställa frågor som leder till öppen diskussion.

Vi har minst en klinik-dag varje vecka, där vi träffar patienter. På klinik-dagar är klassen också uppdelad i två grupper och på kliniken jobbar man under termin 1-4 med en klinikpartner. Utbildningen har även schemalagda tider då vi får delta på olika demonstrationer, till exempel fick vi nyligen lära oss att göra temporära fyllningar. Man fick se en inspelad föreläsning innan för att förbereda sig, sedan höll en lärare en demonstration och vi studenter fick även tid att öva själva på studentkliniken.

Vi får även tillräckligt med tid att lägga på självstudier, vilket är en stor del av att studera på universitet. Man bär själv det största ansvaret för sina studier. 

Varför valde du att studera på just KI?

KI har varit min drömskola sedan gymnasiet. Jag ville först och främst studera i min hemstad, Stockholm och så ville jag självklart få min utbildning från ett av världens toppuniversitet som har ett stort utbud av medicinska utbildningar. Jag har ett intresse av att jobba med människor och jag kände att KI hade just vad jag behöver för att utbilda mig inom ett yrke som ger mig möjlighet att jobba med det jag är intresserad av.

Har du stött på någon utmaning?

Min största utmaning har nog varit att ha disciplin i mina studier, speciellt under distansstudier när pandemin var som värst. Det var en stor omställning från gymnasiet då man var på plats i skolan hela tiden. När jag studerade hemma var jag inte lika fokuserad på skolan för jag blev lätt distraherad av att göra annat hemma. Jag kunde börja städa och ha min föreläsning som underhållning i bakgrunden och då är man absolut inte fokuserad och får ta om det vilket tar en hel del viktig tid.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag läser just nu en kurs som handlar om barn och ungdomstandvård och det väcker några tankar i mig om att kanske specialisera mig inom Pedodonti. Det är en spännande nisch tycker jag då det är lite utmanande att jobba med barn, på ett bra sätt. De kräver en annan typ av omvårdnad än vuxna och man behöver vara lite mer pedagogisk för att kunna kommunicera med barn. Det är inte det enklaste men har man den kunskapen är det positivt långsiktigt.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

Sök till tandhygienistprogrammet! Du kommer inte att ångra dig… eller det kanske du gör men det gör inget, våga prova på olika utbildningar tills du hittar rätt utbildning för dig. Det är ett spännande och givande yrke. Det råder även stor brist på tandhygienister i landet så du kommer att bli väldigt uppskattad.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli tandhygienist?

Du behöver ha intresset av att jobba med människor för det är det du kommer att göra hela dagarna. Som person behöver du vara lugn och ha en bra social förmåga, du behöver vara samarbetsvillig och kunna kommunicera med både patienter och dina kollegor.

Nämn en sak som är bra med KI

De flesta program på KI erbjuder utbytesstudier vid senare delar av utbildningen. KI har samarbete med flera olika länder, runt om i hela världen. Det är en mycket bra möjlighet att åka i väg och lära sig om hur ditt framtida yrke utövas i världens olika hörnor. Många som har åkt på utbyte anser att det är väldigt lärorikt och det är något jag personligen även skulle vilja göra.

Varför ville du läsa till just tandhygienist?

Jag har alltid velat utbilda mig inom något vårdyrke. Tänder och munhälsan har stor betydelse i individers liv men behandlas ibland som en separat del av kroppen. Jag ville därmed bli en del av de som jobbar med att förebygga orala sjukdomar och främjar allas munhälsa.

Vad är det bästa med utbildningen? 

Det bästa är att den kombinerar både praktik och teori. Tidigt i utbildningen får vi både börja öva på klasskamrater på skolans egen studentklinik och vi får även vara ute på någon Folktandvård under några dagar för att få en inblick på hur arbetslivet kommer att se ut.

Hur ser en typisk vecka ut?

Veckorna varierar mycket, ingen vecka är den andra lik beträffande antalet föreläsningar och så. Det händer att vi kan ha två till tre föreläsningar under en vecka, oftast är de schemalagda på för- eller eftermiddagen och ibland har vi en heldag med föreläsningar. Vi kan ha något seminarium, ibland i helklass men vi har också några där klassen delas i två grupper och då deltar man i ena seminarietillfället. Kravet för seminariet är aktivt deltagande genom diskussioner i mindre grupper eller i helklass. Till en del seminarium får man i små grupper förbereda en och genomföra en presentation och sedan har övriga klasskamrater möjlighet att opponera och ställa frågor som leder till öppen diskussion.

Vi har minst en klinik-dag varje vecka, där vi träffar patienter. På klinik-dagar är klassen också uppdelad i två grupper och på kliniken jobbar man under termin 1–4 med en klinikpartner. Utbildningen har även schemalagda tider där vi får delta på olika demonstrationer, till exempel fick vi nyligen lära oss att göra temporära fyllningar. Man fick se en inspelad föreläsning innan för att förbereda sig, sedan höll en lärare en demonstration och vi studenter fick även tid att öva själva på studentkliniken.

Vi får även tillräckligt med tid att lägga på självstudier, vilket är en stor del av att studera på universitet. Man bär själv det största ansvaret gällande studierna.

Varför valde du att studera på just KI?

KI har varit min drömskola sedan gymnasiet. Jag ville först och främst studera i min hemstad, Stockholm och så ville jag självklart få min utbildning från ett av världens toppuniversitet som har ett stort utbud av medicinska utbildningar. Jag har stort intresse av att jobba med människor och jag kände att KI hade just vad jag behövde för att utbilda mig inom ett yrke som ger mig möjlighet att jobba med det jag är intresserad av.

Har du stött på någon utmaning?

Min största utmaning har nog varit att ha disciplin i mina studier, speciellt under distansstudier när pandemin var som värst. Det var en stor omställning från gymnasiet då man var på plats i skolan hela tiden. När jag studerade hemma var jag inte lika fokuserad på skolan för jag blev lätt distraherad av att göra annat hemma. Jag kunde börja städa och ha min föreläsning som underhållning i bakgrunden och då är man absolut inte fokuserad och får ta om det vilket tar en hel del viktig tid.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag läser just nu en kurs som handlar om barn och ungdomstandvård och det väcker några tankar i mig om att kanske specialisera mig inom Pedodonti. Det är en spännande nisch tycker jag då det är lite utmanande att jobba med barn, på ett bra sätt. De kräver en annan typ av omvårdnad än vuxna och man behöver vara lite mer pedagogisk för att kunna kommunicera med barn. Det är inte det enklaste men har man den kunskapen är det positivt långsiktigt.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

Sök till tandhygienistprogrammet! Du kommer inte att ångra dig… eller det kanske du gör men det gör inget, våga prova på olika utbildningar tills du hittar rätt utbildning för dig. Det är ett spännande och givande yrke. Det råder även stor brist på tandhygienister i landet så du kommer att bli väldigt uppskattad.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli tandhygienist?

Du behöver ha intresset av att jobba med människor för det är det du kommer att göra hela dagarna. Som person behöver du vara lugn och ha en bra social förmåga, du behöver vara samarbetsvillig och kunna kommunicera med både patienter och dina kollegor.

Nämn en sak som är bra med KI

De flesta program på KI erbjuder utbytesstudier vid senare delar av utbildningen. KI har samarbete med flera olika länder, runt om i hela världen. Det är en mycket bra möjlighet att åka i väg och lära sig om hur ditt framtida yrke utövas i världens olika hörnor. Många som har åkt på utbyte anser att det är väldigt lärorikt och det är något jag personligen även skulle vilja göra.

Helene Svanholm
2023-11-29