Tandhygienist­programmet

Tandhygienistprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Tandhygienistexamen  

Som tandhygienist arbetar du för att främja en god munhälsa hos befolkningen. I yrket ingår att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar i munhålan, speciellt karies och tandlossning, samt att motivera patienten till att bibehålla friska tänder och ett friskt tandkött.

Beskrivning

Som tandhygienist undersöker du och registrerar patienternas munhälsostatus, ställer diagnoser samt förebygger och behandlar karies och tandlossning. I arbetet ingår uppgifter såsom kariesförebyggande åtgärder, avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar (tandsten), ta röntgenbilder och till stor del beteendeförändrande insatser. I samband med behandling ges ibland även smärtlindring i form av lokalanestesi. Du undersöker barn och ungdomar och utför bland annat fluorlackningar. Du utreder behov av munhälsovårdande insatser samt behov av livsstilsförändringar rörande kost och tobak. Genom samtal motiverar du patienten att förändra sina munhygienvanor och få en god munhälsa. Yrket erbjuder stora möjligheter till både självständighet och teambaserat arbete och arbete med människor i olika åldrar.

Under utbildningen lär du dig om oral hälsa, som till exempel om dess inverkan på det allmänna välbefinnandet samt om hur allmäntillståndet kan påverka den orala hälsan. Du arbetar med individer i olika åldrar; både barn, ungdomar, vuxna och äldre och har patienter redan under första året av utbildningen. Den praktiska träningen genomförs främst vid Universitetstandvården på Karolinska Institutet, som är skolans egen klinik, men under sista terminen har du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Folktandvården Region Stockholm. I utbildningen ingår dessutom odontologiska och mediciniska ämnen, samt beteendevetenskapliga ämnen. Du tränas i kommunikation med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt arbetar med utåtriktad hälsoinformation. Du får även kunskaper om organisation och ledarskap samt om tobaksprevention. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med forskningsanknytning inom området oral hälsa.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som tandhygienist arbetar du inom offentlig eller privat vård, som anställd eller som egen företagare. Tandhygienister kan även inneha arbetsledande befattningar inom tandvården. Efter tandhygienistprogrammet finns möjlighet till vidareutbildning, bland annat genom fristående kurser som leder till en magisterexamen.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41012

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till tandhygienist?