Kursplan för

Medicin för journalister, 7,5 hp

Medicine for Journalists, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
1QA134
Kursens benämning
Medicin för journalister
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-02-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

60 högskolepoäng och ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som journalist (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till bredda kunskaperna inom det medicinska forskningsområdet och fördjupa kunskaperna om forskningsmetodik och dess tillämpning i journalistiska arbetssätt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt beskriva grunderna inom cellbiologi, genetik och funktionerna i kroppens organsystem
  • beskriva grunderna för bibehållande av hälsa, uppkomst av sjukdom samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar
  • förklara grundläggande medicinsk forskningsmetodik samt visa på hur evidensbaserad medicinsk forskning kan användas i journalistiskt arbete
  • insamla, analysera och kommunicera information om hälsa och sjukdom
  • kunna tillämpa ett analytiskt, kritiskt och etiskt arbetssätt baserat på information från olika källor

Innehåll

Kursen täcker olika aspekter av den vetenskap och forskningsmetodik som används inom det medicinska området. Kursen inkluderar cellens funktion, genetik, funktionerna i kroppens organsystem, bibehållande av hälsa, samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar. Dessutom behandlas experimentell och epidemiologisk forskningsmetodik, samt journalistiska arbetsmetoder kopplade till ovanstående ämnen.

Arbetsformer

Kursen ges digitalt. Arbetsformerna består av föreläsningar,  gruppövningar, individuellt arbete, samt tillämpningsuppgifter där teori integreras med praktik.

Examination

  • Muntlig gruppexamination på cellbiologi, genetik och kroppens organsystem samt hälsa och sjukdom. U/G 
  • Individuellt journalistiskt arbete. U/G

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

All litteratur på denna lista är rekommenderad litteratur och därför inte obligatorisk. Litteraturen här kan ses som fördjupning. Det du som student kommer att behöva läsa kommer att tillhandahållas under kursens gång.

Rekommenderad litteratur

Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Den friska människan : anatomi och fysiologi
Medicinska sjukdomar Ericson, Thomas; Lind, Marcus
Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Linton, Magnus Text & stil : konsten att berätta med vetenskap
Kristensson Uggla, Bengt En strävan efter sanning : vetenskapens teori och praktik
Angler, Martin W. Science journalism : an introduction
Biologi Campus 1 onlinebok Arvanitis, Leena; Hamza, Karim; Sundberg, Carl Johan; Pålsson, Anders
Biologi Campus 2 onlinebok Arvanitis, Leena; Hamza, Karim; Sundberg, Carl Johan; Pålsson, Anders