Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 2

  • 10 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Biomedicin
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Forskningsintroducerande kurs för biomedicinstudenter.

Anmälan 2022p3

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 13 juni 2022 - 31 juli 2022
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2022
  • Anmälningskod: KI-82001

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi, Biokemi, Genetik, genomik och funktionell genomik, Kemisk biologi och Vävnadsbiologi, Immunologi och mikrobiologi, Neurovetenskap, Fysiologi, Patologi, Farmakologi och toxikologi och Life science industrin på Kandidatprogrammet i biomedicin. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jonas Sundbäck, jonas.sundback@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Programwebben

Visa kursplanen